joi, 9 august 2007

Clipuri video din Filmul "The Secret" - subtitrate in limba romana

"The Secret" Legea Atractiei - Vizualizare 1

"The Secret" Legea Atractiei -Vizualizare 2==

In acest articol gasiti mai jos un link catre prima parte a filmului "Secretul" si traducerea (subtitrarea) integrala a filmului "The secret".

1
00:00:08,059 --> 00:00:11,498
Acum un an viaþa mea a intrat în colaps.

2
00:00:12,422 --> 00:00:14,858
Eram epuizatã.

3
00:00:15,452 --> 00:00:19,982
Tata a murit brusc
iar relaþiile mele cu oamenii erau haotice.

4
00:00:22,490 --> 00:00:26,281
Nu bãnuiam atunci
cã din disperarea cea mai adâncã

5
00:00:27,157 --> 00:00:29,533
avea sã rãsarã cel mai preþios dar.

6
00:00:41,460 --> 00:00:44,230
Am întrezãrit un mare Secret.

7
00:00:52,163 --> 00:00:55,293
Am început sã urmãresc secretul
de-a lungul istoriei.

8
00:01:25,525 --> 00:01:27,762
Secretul a fost îngropat.

9
00:01:39,138 --> 00:01:41,246
Secretul a fost râvnit.

10
00:01:49,210 --> 00:01:51,762
Secretul a fost interzis.

11
00:02:06,143 --> 00:02:08,690
Nu-mi venea sã cred
cine erau cei care îl cunoºteau.

12
00:02:09,331 --> 00:02:11,236
Erau cei mai mari oameni din istorie.

13
00:02:22,066 --> 00:02:24,609
Tot ceea ce voiam
era sã împãrtãºesc ºi altora Secretul.

14
00:02:25,621 --> 00:02:30,221
Am început sã caut oameni contemporani
cu mine care cunoºteau Secretul.

15
00:02:30,657 --> 00:02:33,414
Unul câte unul, au început sã aparã............................................................................

16
00:02:38,907 --> 00:02:42,069
Acest secret îþi da tot ce vrei:

17
00:02:42,830 --> 00:02:44,551
Fericire, sãnãtate ºi bogãþie.

18
00:02:46,162 --> 00:02:48,596
Poþi sã ai, sã faci, sã fii
tot ceea ce vrei.

19
00:02:50,661 --> 00:02:52,907
Putem avea tot ceea ce ne dorim.

20
00:02:53,336 --> 00:02:54,384
Nu conteazã cât de mare este lucrul dorit.

21
00:02:55,290 --> 00:02:56,679
În ce fel de casa þi-ar plãcea sã locuieºti?

22
00:02:56,949 --> 00:02:57,808
Vrei sã fii milionar?

23
00:02:58,053 --> 00:02:59,303
Ce fel de afacere îþi doreºti?

24
00:02:59,574 --> 00:03:00,571
Vrei mai mult succes?

25
00:03:01,073 --> 00:03:02,428
Ce vrei cu adevãrat?

26
00:03:04,603 --> 00:03:06,399
Am fost martorul multor miracole
petrecute în viaþa oamenilor.

27
00:03:07,044 --> 00:03:10,812
Miracole financiare, miracole ale
insãnãtoºirii fizice sau psihice,

28
00:03:11,122 --> 00:03:12,484
insãnãtoºirea relaþiilor cu oamenii.

29
00:03:12,933 --> 00:03:13,931
Toate acestea s-au întâmplat

30
00:03:14,135 --> 00:03:17,188
datoritã cunoaºterii
ºi aplicãrii Secretului.

31
00:03:24,870 --> 00:03:25,830
SECRETUL

32
00:03:29,343 --> 00:03:32,218
Secretul este rãspunsul
la tot ceea ce a fost,

33
00:03:32,219 --> 00:03:35,460
tot ceea ce este ºi tot
ceea ce va fi - R. W. Emerson

34
00:03:39,480 --> 00:03:42,503
Probabil ca va întrebati:
care este acest secret?

35
00:03:43,422 --> 00:03:45,548
Vã voi spune cum am ajuns sã-l înþeleg.

36
00:03:47,768 --> 00:03:50,613
Cu toþii funcþionam pe baza
aceleiaºi energii infinite.

37
00:03:53,768 --> 00:03:57,068
Cu toþii ne cãlãuzim dupã aceleaºi legi.

38
00:04:01,637 --> 00:04:04,238
Legile naturale ale universului
sunt atât de exacte

39
00:04:05,132 --> 00:04:08,060
încât nu întâmpinam nici o dificultate
atunci când construim nave spaþiale.

40
00:04:08,418 --> 00:04:09,610
Putem trimite oameni pe luna

41
00:04:09,660 --> 00:04:11,921
ºi putem calcula timpul de aselenizare

42
00:04:11,971 --> 00:04:14,183
cu precizia unei fracþiuni de secunda.

43
00:04:15,193 --> 00:04:17,086
Nu conteazã cã eºti în India,

44
00:04:17,136 --> 00:04:18,980
in Australia sau în Noua Zelanda

45
00:04:19,030 --> 00:04:20,695
Stockholm sau Londra

46
00:04:20,745 --> 00:04:23,276
Toronto, Montreal sau New York.

47
00:04:23,635 --> 00:04:25,340
Cu toþii funcþionam pe baza aceleiaºi forþe.

48
00:04:26,921 --> 00:04:28,072
A aceleiaºi legi.

49
00:04:28,494 --> 00:04:29,496
Este vorba de atracþie.

50
00:04:33,468 --> 00:04:35,806
Secretul este Legea Atracþiei.

51
00:04:38,809 --> 00:04:40,384
Tot ceea ce se întâmpla în viaþa ta

52
00:04:40,696 --> 00:04:42,196
se întâmpla pentru cã este atras de tine.

53
00:04:44,259 --> 00:04:45,947
Totul vine cãtre tine

54
00:04:46,247 --> 00:04:48,152
in virtutea imaginilor din mintea ta.

55
00:04:48,534 --> 00:04:49,858
Este vorba de ceea ce gândeºti.

56
00:04:50,466 --> 00:04:52,692
Procesele din mintea ta

57
00:04:52,941 --> 00:04:54,528
atrag ceea ce þi se întâmpla.

58
00:04:54,875 --> 00:04:56,615
Înþelepþii au ºtiut dintotdeauna asta.

59
00:04:56,870 --> 00:04:58,922
Poþi sã scrutezi istoria
mergând pânã la babilonieni.

60
00:04:59,286 --> 00:05:00,529
ªi ei au ºtiut asta.

61
00:05:00,842 --> 00:05:02,861
Nu toþi însã, ci numai o mânã de alesi.

62
00:05:02,911 --> 00:05:05,280
De ce credeþi ca unu la suta
din populaþia lumii

63
00:05:05,498 --> 00:05:08,356
câºtiga aproximativ 96 la suta
din tot ceea ce poate fi câºtigat?

64
00:05:08,406 --> 00:05:09,780
Credeþi cã e o imtamplare?

65
00:05:09,830 --> 00:05:11,175
Nu e o întâmplare.

66
00:05:11,563 --> 00:05:12,891
Aºa merg lucrurile.

67
00:05:13,142 --> 00:05:14,375
Ei înþeleg ceva.

68
00:05:14,670 --> 00:05:16,423
Înþeleg Secretul.

69
00:05:16,638 --> 00:05:19,047
Acum ºi voi sunteþi pe cale
sa pãtrundeþi tainele Secretului.

70
00:05:19,657 --> 00:05:22,758
Cea mai simpla modalitate
de a înþelege legea atracþiei

71
00:05:23,720 --> 00:05:26,931
este sã mã consider un magnet.

72
00:05:27,845 --> 00:05:31,692
ªtiu cã magnetul este ceva care atrage.

73
00:05:32,082 --> 00:05:34,064
În esenþa, legea atracþiei spune

74
00:05:34,438 --> 00:05:35,755
ca asemãnãtorul atrage asemãnãtorul.

75
00:05:36,082 --> 00:05:37,942
Însã aici vorbim de procesul gândirii.

76
00:05:38,392 --> 00:05:39,863
Treaba noastrã ca oameni

77
00:05:40,224 --> 00:05:42,023
este sã avem permanent în minte
ceea ce vrem sã facem,

78
00:05:42,411 --> 00:05:44,465
sa ne clarificam scopurile.

79
00:05:45,127 --> 00:05:47,332
Pornind de aici, începem sã invocam

80
00:05:47,345 --> 00:05:49,088
una dintre cele mai
mari legi ale universului

81
00:05:49,108 --> 00:05:50,134
care este legea atracþiei.

82
00:05:50,354 --> 00:05:52,861
Devii ceea ce gândesti
in majoritatea timpului

83
00:05:52,903 --> 00:05:54,882
dar ºi atragi lucrurile
la care te gândeºti cel mai mult.

84
00:05:55,316 --> 00:05:57,229
Dacã înþelegi asta

85
00:05:57,293 --> 00:05:59,555
Vei fi dobândit fundamentul
înþelegerii a tot ce se întâmpla.

86
00:05:59,616 --> 00:06:00,823
Principiul poate fi rezumat

87
00:06:01,070 --> 00:06:03,021
in trei cuvinte simple

88
00:06:05,151 --> 00:06:06,901
gândurile

89
00:06:07,147 --> 00:06:08,851
devin

90
00:06:08,901 --> 00:06:10,556
lucruri.

91
00:06:12,960 --> 00:06:14,619
Ce nu înþeleg cei mai mulþi oameni

92
00:06:14,629 --> 00:06:16,974
este ca fiecare gând
are o anumitã frecventa.

93
00:06:17,018 --> 00:06:18,865
Gândurile pot fi mãsurate.

94
00:06:19,221 --> 00:06:20,470
Dacã te gândeºti la ceva

95
00:06:20,520 --> 00:06:21,720
iarãºi ºi iarãºi ºi iarãºi

96
00:06:22,010 --> 00:06:23,355
Dacã îþi reprezinþi în minte

97
00:06:23,721 --> 00:06:25,784
ca ai maºina aceea nou-nouþa,
ca ai banii de care ai nevoie,

98
00:06:26,009 --> 00:06:27,712
ca înalþi acea companie,
ca îþi gãseºti sufletul pereche,

99
00:06:28,380 --> 00:06:31,513
atunci emiti acea frecventa în mod constant.

100
00:06:32,913 --> 00:06:35,019
Gândurile emit acel semnal electromagnetic

101
00:06:35,463 --> 00:06:38,099
care îndreaptã cãtre tine
ceea ce le seamãnã.

102
00:06:38,865 --> 00:06:40,353
Închipuieºte-te trãind în abundenta

103
00:06:40,654 --> 00:06:42,147
ºi vei atrage abundenta.

104
00:06:43,695 --> 00:06:45,028
Asta merge de fiecare datã,

105
00:06:45,275 --> 00:06:47,305
oricine ai fi.

106
00:06:49,804 --> 00:06:50,960
Problema este

107
00:06:51,226 --> 00:06:53,056
ca cei mai mulþi oameni
se gândesc la ceea ce nu vor

108
00:06:53,106 --> 00:06:55,107
ºi se tot întreabã de ce acel lucru
intervine în viaþa lor

109
00:06:55,157 --> 00:06:56,713
mereu ºi mereu.

110
00:06:58,944 --> 00:07:01,135
Legea atracþiei nu tine seama de faptul

111
00:07:01,403 --> 00:07:03,503
ca ceea ce gândeºti este bun sau rãu

112
00:07:03,765 --> 00:07:05,604
sau cã îþi place ori nu.

113
00:07:06,042 --> 00:07:07,807
Lucrul rãspunde gândurilor tale.

114
00:07:08,095 --> 00:07:10,225
Dacã stai ºi te gândeºti mereu
la nenumãratele datorii pe care le ai,

115
00:07:10,494 --> 00:07:14,358
acesta este semnalul
pe care îl transmiti în univers.

116
00:07:14,848 --> 00:07:17,067
"Ah, mã simt groaznic din cauza datoriilor"

117
00:07:17,370 --> 00:07:19,361
iti tot spui iarãºi ºi iarãºi

118
00:07:19,733 --> 00:07:21,391
ºi simþi asta cu toatã fiinþa ta.

119
00:07:21,441 --> 00:07:23,049
Atunci de asta vei avea parte mereu.

120
00:07:28,048 --> 00:07:30,719
Aºa încât atunci când te concentrezi
la lucrul pe care îl doreºti

121
00:07:30,769 --> 00:07:33,015
ºi te deschizi cãtre el,
activezi un gând,

122
00:07:34,377 --> 00:07:37,113
iar legea atracþiei rãspunde la acel gând

123
00:07:37,811 --> 00:07:39,721
aducându-þi lucruri care îi corespund.

124
00:07:43,053 --> 00:07:45,037
Însã atunci când te concentrezi
la ceea ce nu vrei

125
00:07:45,314 --> 00:07:46,788
ºi îi spui "nu",

126
00:07:47,001 --> 00:07:48,754
nu îl îndepãrtezi de fapt.

127
00:07:49,111 --> 00:07:51,050
Dîmpotriva, activezi chiar gândul

128
00:07:51,268 --> 00:07:53,612
a ceea ce nu vrei, iar legea atracþiei

129
00:07:54,178 --> 00:07:56,340
il aduce cãtre tine.

130
00:07:59,297 --> 00:08:01,970
Trãim într-un univers bazat pe atracþie,

131
00:08:02,229 --> 00:08:03,721
totul se învârte în jurul atracþiei.

132
00:08:04,111 --> 00:08:06,222
Legea atracþiei funcþioneazã întotdeauna,

133
00:08:06,743 --> 00:08:09,410
indiferent dacã crezi în ea,
dacã o înþelegi sau nu.

134
00:08:09,460 --> 00:08:10,819
Funcþioneazã infailibil.

135
00:08:11,132 --> 00:08:15,171
Indiferent dacã te gândeºti la trecut,
la prezent sau la viitor,

136
00:08:15,976 --> 00:08:19,504
dacã îþi aminteºti,
observi sau îþi imaginezi,

137
00:08:19,967 --> 00:08:23,354
dai naºtere unui gând

138
00:08:23,391 --> 00:08:27,189
ºi activezi astfel legea atracþiei, care
este cea mai puternicã lege a universului

139
00:08:27,286 --> 00:08:29,367
ºi care rãspunde gândului tãu.

140
00:08:29,632 --> 00:08:31,104
Tot timpul se creeazã ceva.

141
00:08:31,335 --> 00:08:33,169
De fiecare datã când o persoana
gândeºte ceva

142
00:08:33,460 --> 00:08:37,445
sau insista pe o linie de gândire
creeazã ceva.

143
00:08:38,995 --> 00:08:40,573
Din acele gânduri va apãrea un lucru.

144
00:08:41,086 --> 00:08:44,792
Legea atracþiei spune cã îþi va fi dat
acel lucru asupra cãruia te concentrezi.

145
00:08:45,227 --> 00:08:47,390
Dacã te plângi ca ce þi se da este rãu

146
00:08:48,388 --> 00:08:50,307
vei crea ceva care este ºi mai rãu.

147
00:08:57,637 --> 00:09:00,371
Am avut un student pe care îl cheamã Robert.

148
00:09:00,703 --> 00:09:04,732
Robert era homosexual
ºi corespondam cu el în cadrul cursului

149
00:09:05,937 --> 00:09:07,811
prin e-mail.

150
00:09:09,596 --> 00:09:13,426
El îmi relata despre
amarãciunile din viaþa lui.

151
00:09:14,607 --> 00:09:17,003
La servici, toatã lumea se lua de el

152
00:09:20,642 --> 00:09:23,518
ºi era permanent stresat
din cauza felului cum era tratat.

153
00:09:25,045 --> 00:09:27,969
Când era pe strada
era acostat la fiecare colþ

154
00:09:28,439 --> 00:09:30,616
de homofobi, care îl ofensau.

155
00:09:34,784 --> 00:09:37,566
Voia sã devinã artist de comedie,

156
00:09:38,149 --> 00:09:41,067
iar când i s-a încredinþat un rol,

157
00:09:41,378 --> 00:09:43,628
publicul îl sicana pentru cã era homosexual.

158
00:09:46,059 --> 00:09:50,160
Intreaga lui viaþa era
numai nefericire ºi durere

159
00:09:50,638 --> 00:09:54,330
ºi toate se învârteau în jurul gândului
cã este tratat aºa pentru cã e homosexual.

160
00:09:55,827 --> 00:09:57,344
Am început sã-i arat

161
00:09:57,407 --> 00:10:00,591
ca toate se trag din faptul ca îºi
concentra atenþia asupra a ceea ce nu vroia.

162
00:10:00,623 --> 00:10:03,003
I-am indicat un e-mail pe care
mi-l trimisese ºi i-am spus

163
00:10:03,037 --> 00:10:05,990
"Citeºte-l din nou. Treci în revista
toate lucrurile pe care nu le vrei

164
00:10:06,047 --> 00:10:07,673
ºi despre care îmi povesteºti.

165
00:10:07,911 --> 00:10:10,115
Mi le relatezi cu o pasionalitate
ieºita din comun.

166
00:10:10,445 --> 00:10:12,457
Când te concentrezi plin de pasiune
asupra unui lucru

167
00:10:12,775 --> 00:10:15,364
faci ca acel lucru se
se întâmple mai repede."

168
00:10:15,394 --> 00:10:17,520
Atunci a început urmãtorul exerciþiu:

169
00:10:19,257 --> 00:10:21,167
sa se concentreze asupra a ceea ce
iºi dorea cu adevãrat.

170
00:10:21,217 --> 00:10:22,417
A pornit pe aceasta cale.

171
00:10:23,594 --> 00:10:28,129
Ceea ce s-a întâmplat în urmãtoarele
6-8 sãptãmâni a fost un adevãrat miracol.

172
00:10:28,936 --> 00:10:31,011
Mi-a spus ca toþi oamenii de la serviciu
care îl sicanau

173
00:10:31,359 --> 00:10:36,959
au fost sau transferaþi la alte
departamente, sau au plecat din companie,

174
00:10:38,092 --> 00:10:39,527
sau pur ºi simplu l-au lãsat în pace.

175
00:10:40,212 --> 00:10:41,228
A început sã-ºi iubeascã slujba.

176
00:10:41,558 --> 00:10:43,528
A observat apoi cã,
atunci când era pe strada,

177
00:10:43,918 --> 00:10:45,653
nimeni nu se mai repezea sã-l necajeascã.

178
00:10:45,985 --> 00:10:47,534
Pur ºi simplu acei oameni nu mai erau acolo.

179
00:10:49,189 --> 00:10:50,969
Interpretându-ºi rolul de comedie,

180
00:10:51,199 --> 00:10:53,238
a început sã fie aplãudat;
nimeni nu îl mai insulta.

181
00:10:57,175 --> 00:10:58,889
Intreaga viaþã i s-a shimbat

182
00:10:59,543 --> 00:11:04,192
pentru cã el ºi-a schimbat felul de a gândi.
De la ceea ce nu dorea,

183
00:11:04,547 --> 00:11:06,684
de la ce îi producea frica ºi voia sã evite,

184
00:11:07,018 --> 00:11:08,248
la ceea ce dorea cu adevãrat.

185
00:11:08,454 --> 00:11:10,897
Dacã gândim pozitiv
ºi avem o orientare pozitiva,

186
00:11:11,163 --> 00:11:15,030
atragem oameni pozitivi, evenimente pozitive
ºi situaþii pozitive.

187
00:11:15,343 --> 00:11:18,286
Dacã suntem negativi în orientare,
sau mâniosi,

188
00:11:18,800 --> 00:11:21,619
atragem oameni rai ºi mâniosi

189
00:11:21,845 --> 00:11:23,487
ºi situaþii negative.

190
00:11:24,344 --> 00:11:26,567
Astfel încât ajungi sã atragi

191
00:11:26,883 --> 00:11:29,863
lucruri asemãnãtoare gândurilor
pe care le rumegi permanent în minte,

192
00:11:30,283 --> 00:11:32,223
indiferent dacã aceste gânduri
sunt conºtiente

193
00:11:32,472 --> 00:11:34,253
sau inconºtiente.

194
00:11:34,574 --> 00:11:35,793
În asta consta tot secretul.

195
00:11:36,011 --> 00:11:37,314
Dacã eºti atent

196
00:11:37,364 --> 00:11:39,414
atunci când e vorba de secret,
de puterea minþii noastre

197
00:11:39,464 --> 00:11:41,464
ºi de puterea intenþiilor noastre
in viaþa de fiecare zi,

198
00:11:41,707 --> 00:11:43,209
iti vei da seama ca
secretul este omniprezent.

199
00:11:43,228 --> 00:11:46,068
Tot ceea ce trebuie sã faci este sa
deschizi ochii ºi sã priveºti cu atenþie.

200
00:11:46,119 --> 00:11:49,531
Ai dovadã existenþei Legii
atracþiei în societate

201
00:11:49,578 --> 00:11:52,391
atunci când vezi ca cel care vorbeºte
cel mai mult de boala, o ºi are.

202
00:11:52,901 --> 00:11:55,854
Când vezi ca cel care vorbeºte cel mai mult
despre prosperitate o ºi are.

203
00:11:57,407 --> 00:11:59,464
Legea atracþiei este evidenta
oriunde în jurul tãu,

204
00:11:59,982 --> 00:12:01,795
dacã înþelegi despre ce este vorba.

205
00:12:02,781 --> 00:12:04,652
Tu eºti un magnet

206
00:12:05,077 --> 00:12:09,028
care atrage gânduri, oameni,
întâmplãri ºi moduri de viaþa.

207
00:12:10,231 --> 00:12:12,871
Într-adevãr, tot ceea aduci în existenþa ta

208
00:12:13,419 --> 00:12:15,640
ti se întâmpla din cauza
puternicei Legi a atracþiei.

209
00:12:18,912 --> 00:12:20,105
Nu vorbesc aici

210
00:12:20,419 --> 00:12:23,172
despre simple iluzii

211
00:12:24,097 --> 00:12:26,490
sau fantezii nebuneºti.

212
00:12:29,002 --> 00:12:34,047
Vorbesc din perspectiva unei înþelegeri
mai adânci, a unei înþelegeri fundamentale.

213
00:12:35,187 --> 00:12:39,753
Fizica cuantica începe sã vorbeascã
despre aceasta descoperire.

214
00:12:39,992 --> 00:12:44,706
Ea afirma cã nu poþi avea un univers
fara a intra în el cu mintea.

215
00:12:45,189 --> 00:12:48,770
Ca mintea modeleazã de fapt
lucrul perceput.

216
00:12:52,381 --> 00:12:54,885
Chiar dacã nu înþelegi acest lucru,
asta nu înseamnã cã trebuie sã-l respingi.

217
00:12:56,142 --> 00:12:58,329
Nu înþelegi cu adevãrat electricitatea.

218
00:13:00,252 --> 00:13:03,238
Chiar dacã nu o înþelegi,

219
00:13:03,503 --> 00:13:05,486
nu înseamnã cã nu te bucuri
de avantajele ei.

220
00:13:06,177 --> 00:13:07,574
ªtii cum funcþioneazã?
Eu nu ºtiu.

221
00:13:07,786 --> 00:13:09,288
Dar ºtiu urmãtorul lucru:

222
00:13:09,832 --> 00:13:11,679
cã poþi gaþi cuiva cina cu ajutorul ei

223
00:13:13,943 --> 00:13:15,823
ºi ca îl poþi praji chiar ºi pe acel cineva.

224
00:13:19,332 --> 00:13:22,123
Când încep sã înþeleagã marele secret,

225
00:13:22,379 --> 00:13:26,007
oamenii se îngrozesc de toate
gândurile negative pe care le au.

226
00:13:26,991 --> 00:13:29,363
Ei trebuie sã fie
conºtienti de douã lucruri:

227
00:13:29,381 --> 00:13:33,478
Unu: s-a dovedit ºtiinþific
ca un gând pozitiv

228
00:13:34,696 --> 00:13:37,274
este de sute de ori mai puternic
decât un gând negativ,

229
00:13:38,387 --> 00:13:41,282
aºa încât lucrurile
sunt clare de la început.

230
00:13:42,102 --> 00:13:46,298
Trãieºti într-o realitate în care timpul
se manifesta prin intermediul unui tampon.

231
00:13:46,325 --> 00:13:47,917
Acel lucru este în avantajul tãu.

232
00:13:48,136 --> 00:13:50,139
Nu cred cã ai vrea sã traiesti
într-un mediu în care

233
00:13:50,697 --> 00:13:52,963
gândurile tale sã aibã efect imediat.

234
00:13:58,797 --> 00:14:02,151
Dovadã ca ele se manifesta
vine abia dupã o vreme ºi asta e bine.

235
00:14:06,516 --> 00:14:09,141
Aºa încât ai posibilitatea
sa devii conºtient de gadurile tale.

236
00:14:09,611 --> 00:14:11,018
Dispunând de timpul necesar
pentru a-þi alege gândurile cu grija,

237
00:14:11,438 --> 00:14:12,694
bucurã-te de aceasta activitate,

238
00:14:13,055 --> 00:14:16,163
pentru cã tu eºti capodopera
propriei tale vieþi.

239
00:14:16,566 --> 00:14:19,852
Eºti Michelangelo-ul
propriei tale existente,

240
00:14:20,688 --> 00:14:23,554
iar David-ul pe care il
sculptezi eºti chiar tu.

241
00:14:28,721 --> 00:14:30,864
Conducãtorii din trecut
care cunoaºteau acest secret

242
00:14:31,076 --> 00:14:34,209
voiau sã þinã puterea numai pentru ei,
sa nu o împarta.

243
00:14:36,879 --> 00:14:39,276
Aºa ca þineau oamenii în ignoranta
cu privire la Secret.

244
00:14:40,336 --> 00:14:43,008
Oamenii mergeau la lucru, îºi fãceau treaba
ºi se întorceau acasã.

245
00:14:44,467 --> 00:14:46,872
Lucrau ca la o banda rulanta
ºi nu aveau nici o putere,

246
00:14:47,178 --> 00:14:49,572
pentru cã Secretul era þinut ascuns
de câteva persoane.

247
00:14:50,053 --> 00:14:53,389
Trãim într-un univers în care exista legi.

248
00:14:53,974 --> 00:14:56,648
Exista o lege a gravitãþiei
si, conform ei, dacã cazi de pe o clãdire,

249
00:14:56,852 --> 00:14:58,974
indiferent cã eºti un om bun sau rãu,

250
00:14:59,194 --> 00:15:00,623
te vei izbi de pãmânt.

251
00:15:02,819 --> 00:15:06,280
Tot ceea te înconjoarã acum în viaþã,

252
00:15:06,330 --> 00:15:10,079
inclusiv lucrurile de care te plângi,
sunt lucruri pe care le-ai atras.

253
00:15:10,455 --> 00:15:14,760
ªtiu de la început ca ceea ce iti
voi spune acum nu-þi va plãcea deloc.

254
00:15:15,574 --> 00:15:18,496
Nu poþi sã fii de acord cã ai atras
un accident de maºina.

255
00:15:19,107 --> 00:15:20,892
Ca ai atras tocmai acel client.

256
00:15:21,284 --> 00:15:23,620
Ca atragi toate lucrurile de care te plângi.

257
00:15:26,715 --> 00:15:29,669
Îþi voi spune însã fãrã ocolisuri,

258
00:15:30,223 --> 00:15:32,232
DA, tu ai atras accidentul.

259
00:15:32,996 --> 00:15:35,986
Asta e unul din lucrurile
cel mai greu de digerat,

260
00:15:36,340 --> 00:15:39,468
insa, odatã ce l-ai acceptat,
viaþa ta se va transforma.

261
00:15:39,942 --> 00:15:41,922
Aceasta este o parte din marele Secret.

262
00:15:42,513 --> 00:15:44,983
Cei mai mulþi dintre noi atrag
prin insuºi felul lor de a fi.

263
00:15:45,033 --> 00:15:47,454
Suntem chiar convinºi
ca aici nu putem deþine niciun control.

264
00:15:47,656 --> 00:15:49,395
Gândurile noastre sunt pe pilot automat,
sentimentele noastre sunt pe pilot automat,

265
00:15:49,445 --> 00:15:52,101
ºi astfel totul vine cãtre noi
fara sã ne dãm seama.

266
00:15:52,724 --> 00:15:55,453
Auzind asta pentru prima oarã,
probabil cã te gândesti:

267
00:15:55,680 --> 00:15:58,096
Trebuie sã-mi monitorizez gândurile?
Asta presupune mult efort.

268
00:15:59,505 --> 00:16:01,599
Aºa pare la început.

269
00:16:01,990 --> 00:16:03,564
Dar abia acum începe partea frumoasã.

270
00:16:04,148 --> 00:16:07,540
Nu te sfãtuim sã-þi monitorizezi gândurile.

271
00:16:08,259 --> 00:16:09,649
Asta te-ar înnebuni.

272
00:16:10,694 --> 00:16:12,660
Sunt atât de multe gânduri
care vin cãtre tine

273
00:16:12,710 --> 00:16:15,245
dintr-o mulþime de direcþii
ºi despre o mulþime de subiecte.

274
00:16:16,974 --> 00:16:19,927
Aici intervine sistemul
tãu emoþional de ghidare.

275
00:16:21,006 --> 00:16:23,754
Emoþiile tale -ºistemul tau
emoþional de ghidare -

276
00:16:24,136 --> 00:16:26,834
este cel care te ajuta sã înþelegi
ceea ce gândeºti.

277
00:16:27,617 --> 00:16:30,415
Gândurile îþi determina sentimentele.

278
00:16:30,649 --> 00:16:33,087
Emoþiile sunt un dar pe care îl avem

279
00:16:34,041 --> 00:16:36,148
ºi care ne indica ceea ce atragem.

280
00:16:36,819 --> 00:16:39,742
Exista, din perspectiva noastrã,
numai douã feluri de emoþii.

281
00:16:40,054 --> 00:16:42,124
Unele bune ºi altele rele.

282
00:16:42,897 --> 00:16:44,870
Poþi sã le denumeºti cum vrei,

283
00:16:44,920 --> 00:16:47,250
dar în esenþa toate emoþiile negative -

284
00:16:47,760 --> 00:16:51,463
vina, mania sau frustrarea -

285
00:16:52,978 --> 00:16:54,561
produc aceeaºi stare.

286
00:16:54,862 --> 00:16:56,197
Te fac sã te simþi rãu.

287
00:16:56,402 --> 00:16:58,368
Toate aceste emoþii sunt de fapt
un sistem de ghidare care îþi spune

288
00:16:58,607 --> 00:17:00,711
ca ceea ce gândeºti acum

289
00:17:00,761 --> 00:17:03,480
nu corespunde cu ceea ce vrei cu adevãrat.

290
00:17:06,533 --> 00:17:10,185
La un alt nivel vorbim
de o frecventa negâþiva,

291
00:17:10,622 --> 00:17:13,203
sau de vibraþii negative
sau cum vrei sã le numeºti.

292
00:17:13,765 --> 00:17:17,935
Emoþiile care te fac sã te simþi bine
-speranþa, fericirea sau iubirea -

293
00:17:18,317 --> 00:17:23,154
cu un cuvânt emoþiile pozitive, constituie
ºi ele un sistem de ghidare care îþi spune

294
00:17:23,220 --> 00:17:26,626
ca ceea ce gândeºti acum
este în concordanta cu ceea ce îþi doreºti.

295
00:17:28,181 --> 00:17:29,697
Este simplu.

296
00:17:29,747 --> 00:17:31,434
Rãspunsul este aici.
Ce atrag în acest moment?

297
00:17:31,701 --> 00:17:32,886
Ei bine, ce simþi? Mã simt bine.

298
00:17:33,106 --> 00:17:34,039
Foarte bine, continua sã faci asta.

299
00:17:34,512 --> 00:17:37,576
Sentimentele noastre sunt
un mecanism de feed-back

300
00:17:37,840 --> 00:17:39,855
care ne spune dacã suntem sau nu
pe linia care trebuie

301
00:17:40,060 --> 00:17:41,091
dacã suntem pe ruta sau nu.

302
00:17:41,417 --> 00:17:44,508
Cu cât te simþi mai bine, cu atât eºti mai
bine poziþionat în raport cu ceea ce vrei.

303
00:17:44,566 --> 00:17:46,860
Cu cât te simþi mai rãu,
cu atât eºti mai rãu poziþionat.

304
00:17:49,924 --> 00:17:51,155
Atunci când treci

305
00:17:51,538 --> 00:17:53,374
prin evenimentele de zi cu zi

306
00:17:53,738 --> 00:17:55,766
nu faci altceva decât sã produci gânduri

307
00:17:56,221 --> 00:17:59,733
care îþi modeleazã viitoarea experienþa.

308
00:18:00,641 --> 00:18:02,655
Poþi sã spui, dupã felul cum te simþi,

309
00:18:03,562 --> 00:18:05,560
dacã lucrurile cãtre care te îndrepþi

310
00:18:05,610 --> 00:18:08,030
iti vor plãcea atunci când vei ajunge acolo.

311
00:18:15,301 --> 00:18:20,901
Ceea ce simþi este oglinda
perfectã a devenirii tale.

312
00:18:24,039 --> 00:18:26,320
Te îndrepþi exact cãtre ceea ce simþi

313
00:18:26,846 --> 00:18:28,488
ºi nu atât cãtre ceea ce crezi.

314
00:18:30,679 --> 00:18:33,225
Dacã te loveºti la picior
atunci când cobori dimineaþa din pat,

315
00:18:33,275 --> 00:18:34,991
ai tendinta sã te împiedici apoi de orice.

316
00:18:41,614 --> 00:18:43,244
Toatã ziua îþi va merge aºa.

317
00:18:45,570 --> 00:18:48,651
Nici nu-þi dai seama
ca o simpla schimbare a stãrii emoþionale

318
00:18:48,898 --> 00:18:50,712
poate sã-þi schimbe întreaga zi
ºi întreaga viaþã.

319
00:18:52,324 --> 00:18:54,099
Dacã îþi începi ziua bine

320
00:18:54,149 --> 00:18:56,884
ºi dacã ai o stare de mulþumire,

321
00:18:57,523 --> 00:19:00,416
atata vreme cât nu ingadui
sã-þi fie schimbata starea,

322
00:19:01,553 --> 00:19:03,899
vei continua sã atragi,
conform legii atracþiei,

323
00:19:04,295 --> 00:19:07,978
întâmplãri ºi oameni care îþi susþin
acest sentiment de mulþumire.

324
00:19:08,022 --> 00:19:12,160
Fie zilele mai bune sau mai proaste, bogaþii vor continua
sa se îmbogãteascã iar sãracii vor continua sã sãraceascã.

325
00:19:12,170 --> 00:19:14,206
totul este în funcþie
de ceea ce aceºti oameni

326
00:19:14,256 --> 00:19:16,244
simt în mod predominant ºi continuu.

327
00:19:16,782 --> 00:19:19,026
Poþi începe chiar acum sã te simþi sãnãtos.

328
00:19:19,076 --> 00:19:20,792
Poþi începe sã te simþi prosper.

329
00:19:21,011 --> 00:19:23,497
Poþi începe sã simþi
dragostea care te înconjoarã

330
00:19:23,807 --> 00:19:25,248
chiar dacã ea nu este încã acolo.

331
00:19:25,936 --> 00:19:27,533
Ceea ce se va întâmpla este ca

332
00:19:27,816 --> 00:19:30,373
Universul va rãspunde
naturii cântecului tãu interior.

333
00:19:31,294 --> 00:19:34,614
Universul va corespunde naturii
sentimentului tãu interior

334
00:19:34,664 --> 00:19:37,935
ºi se va manifesta în consecinþa,
pentru cã tu asta simþi.

335
00:19:39,251 --> 00:19:42,206
Aºa încât lucrul asupra cãruia
te concentrezi mental ºi emoþional

336
00:19:42,256 --> 00:19:43,936
este lucrul pe care îl atragi în viaþa ta,

337
00:19:44,202 --> 00:19:46,730
indiferent dacã asta este
ceea ce îþi doreºti sau nu.

338
00:19:46,787 --> 00:19:51,364
Intre ceea ce gândeºti,
ceea ce simþi ºi ceea ce se întâmpla

339
00:19:51,571 --> 00:19:53,226
este întotdeauna o legãtura.

340
00:19:53,537 --> 00:19:55,571
Întotdeauna. Fãrã nici o excepþie.

341
00:19:56,521 --> 00:19:57,992
Asta e greu de inghiþit.

342
00:19:58,293 --> 00:20:00,568
Însã atunci când începi sã te deschizi
cãtre acest tip de înþelegere,

343
00:20:00,618 --> 00:20:02,154
consecînþele sunt uriaºe.

344
00:20:02,403 --> 00:20:04,902
Asta înseamnã cã tot ceea ce gândurile tale
au fãcut din viaþa ta

345
00:20:06,523 --> 00:20:10,372
poate fi desfãcut printr-o schimbare
a modului de percepþie conºtienta.

346
00:20:11,294 --> 00:20:14,434
Îþi creezi propriul univers pe
mãsura ce trãieºti. W. Churchill

347
00:20:17,660 --> 00:20:19,685
Este cu adevãrat important sã te simþi bine,

348
00:20:20,452 --> 00:20:23,280
pentru cã aceasta stare de bine
da un semnal în Univers

349
00:20:25,563 --> 00:20:28,254
ºi începe sã atragã spre tine
ceea ce îi seamãnã.

350
00:20:29,281 --> 00:20:30,913
Astfel încât cu cât te simþi mai bine,

351
00:20:30,963 --> 00:20:34,001
cu atât atragi lucruri
care te ajuta sã te simþi bine

352
00:20:34,051 --> 00:20:37,039
ºi care te fac sã te simþi
din ce în ce mai bine.

353
00:20:39,097 --> 00:20:40,456
ªtii cã, atunci când te simþi la pãmânt,

354
00:20:40,735 --> 00:20:41,955
poþi schimba starea asta într-o clipã?

355
00:20:42,319 --> 00:20:43,786
Pune o muzica frumoasã.

356
00:20:44,284 --> 00:20:47,292
Începe sã canti. Asta iti
va schimba starea emoþionalã.

357
00:20:47,394 --> 00:20:49,287
Sau gândeºte-te la ceva frumos.

358
00:20:50,036 --> 00:20:52,246
Gândeºte-te la un copil.

359
00:20:53,340 --> 00:20:56,054
Poate la cel pe care-l iubeºti.

360
00:20:57,184 --> 00:20:58,834
Acum insista asupra imaginii.
Pãstreazã-þi-o în minte,

361
00:20:58,884 --> 00:21:00,427
blocând orice altceva.

362
00:21:00,881 --> 00:21:02,565
Îþi garantez ca vei începe sã te simþi bine.

363
00:21:02,615 --> 00:21:05,608
Acest principiu se poate aplica
ºi animalelor tale de casa

364
00:21:06,506 --> 00:21:09,070
care sunt minunate pentru ca
iti creeazã o stare bunã.

365
00:21:12,248 --> 00:21:16,154
Atunci când simþi dragoste pentru animalul
tãu de casa asta e o stare extraordinara

366
00:21:16,211 --> 00:21:19,122
pentru cã îþi va aduce bine în viaþã.

367
00:21:24,179 --> 00:21:25,443
Ce dar minunat!

368
00:21:25,493 --> 00:21:28,164
Atunci când începi sã intri în acest joc,

369
00:21:28,424 --> 00:21:31,621
când începi sã-þi ghidezi gândurile
dupã cum ele te fac sã te simþi

370
00:21:32,096 --> 00:21:33,779
ºi începi sã observi corelaþia dintre

371
00:21:34,409 --> 00:21:37,513
ceea ce simþi ºi gândesti
ºi ceea ce se întoarce cãtre tine

372
00:21:37,730 --> 00:21:38,862
fara sã-þi dai seama

373
00:21:38,912 --> 00:21:41,432
vei înþelege ca tu esti
creatorul propriei tale realitãþi.

374
00:21:41,482 --> 00:21:43,799
Cei care privesc aceste
lucruri de la distanþa

375
00:21:43,849 --> 00:21:45,212
vor fi uimiti

376
00:21:45,262 --> 00:21:47,488
de perfecþiunea vieþii pe care o vei duce.

377
00:21:49,729 --> 00:21:51,857
De când am învãþat Secretul
ºi am început sã-l aplic în viaþã,

378
00:21:51,907 --> 00:21:53,621
existenþa mea a devenit magica.

379
00:21:53,671 --> 00:21:55,686
Gândesc felul de viaþa
la care viseazã toatã lumea

380
00:21:55,736 --> 00:21:57,294
ºi o trãiesc în fiecare zi.

381
00:21:57,318 --> 00:21:59,642
Trãiesc într-o casa de 4
milioane ºi jumãtate de dolari.

382
00:21:59,701 --> 00:22:01,653
Am o nevasta pentru care merita
sã-þi dai ºi viaþa.

383
00:22:01,703 --> 00:22:04,629
Îmi fac vacanþele
in cele mai fabuloase locuri din lume,

384
00:22:04,679 --> 00:22:07,754
am urcat munti, am explorat lumea,
am fost la safari.

385
00:22:07,804 --> 00:22:10,829
Toate acestea s-au întâmplat
ºi continua sã se întâmple

386
00:22:11,313 --> 00:22:14,619
pentru cã ºtiu sã aplic Secretul.

387
00:22:15,848 --> 00:22:19,832
Viaþa poate fi absolut fenomenala
-aºa cum trebuie sã fie -

388
00:22:21,394 --> 00:22:24,744
ºi ea va fi aºa atunci când
începi sã aplici Secretul.

389
00:22:38,917 --> 00:22:42,726
O mulþime de oameni mã întreabã
care este rolul lor în crearea Universului

390
00:22:43,216 --> 00:22:45,273
ºi care este rolul Universului.

391
00:22:45,568 --> 00:22:46,815
Sã examinam puþin acest subiect.

392
00:22:46,865 --> 00:22:49,290
Sã folosim metafora lui Alladin
ºi a lampii fermecate.

393
00:22:49,340 --> 00:22:50,477
Probabil ca aþi auzit povestea.

394
00:22:55,621 --> 00:22:57,743
Alladin ridica lampa ºi o ºterge de praf

395
00:22:57,945 --> 00:22:59,468
ºi din ea apare un gin.

396
00:23:10,656 --> 00:23:12,718
Ginul spune întotdeauna urmãtoarele cuvinte:

397
00:23:12,768 --> 00:23:14,217
"Dorinþa ta este porunca pentru mine."

398
00:23:17,630 --> 00:23:18,718
Toatã lumea ºtie

399
00:23:19,178 --> 00:23:20,185
cã nu pot fi puse decât trei dorinþe,

400
00:23:20,235 --> 00:23:21,652
dar dacã te gândeºti mai bine,

401
00:23:21,702 --> 00:23:23,907
nu exista nici o limita
in ce priveºte numãrul dorinþelor.

402
00:23:24,502 --> 00:23:25,547
Gândeºte-te la asta.

403
00:23:26,109 --> 00:23:28,079
Acum sã luãm metafora

404
00:23:28,475 --> 00:23:29,722
ºi sã o aplicam vieþii tale.

405
00:23:30,005 --> 00:23:32,917
Gândeºte-te ca Alladin este cel
care cere întotdeauna ce vrea.

406
00:23:32,953 --> 00:23:34,664
Apoi luam Universul,

407
00:23:34,942 --> 00:23:36,393
care este marele gin,

408
00:23:36,656 --> 00:23:38,658
ºi pe care tradiþiile cunoscute
l-au numit într-o mulþime de feluri,

409
00:23:38,695 --> 00:23:41,138
îngerul tãu pazitor sãu
sinele tãu mai înalt.

410
00:23:41,148 --> 00:23:42,673
Putem sã-l numim cum vrem,

411
00:23:42,723 --> 00:23:44,598
aºa ca alege numele
care îþi convine cel mai bine.

412
00:23:44,961 --> 00:23:47,631
Toate tradiþiile ne spun cã exista
ceva mai presus de noi.

413
00:23:50,877 --> 00:23:53,190
Ginul spune un singur lucru,

414
00:23:53,503 --> 00:23:55,464
"Dorinþa ta e lege pentru mine."

415
00:23:56,105 --> 00:23:59,426
Procesul creator
este un proces în trei timpi.

416
00:24:00,449 --> 00:24:03,377
Primul pas este sã ceri ceea ce vrei.

417
00:24:04,104 --> 00:24:06,280
Nu trebuie sã foloseºti neapãrat
cuvinte pentru a cere.

418
00:24:06,330 --> 00:24:08,457
De fapt, Universul nici nu aude
de la tine cuvinte.

419
00:24:08,942 --> 00:24:11,161
Universul rãspunde în totalitate
gândurilor tale.

420
00:24:18,287 --> 00:24:20,076
Ce vrei cu adevãrat?

421
00:24:20,925 --> 00:24:23,549
Stai jos ºi scrie ce
vrei pe o foaie de hârtie.

422
00:24:23,601 --> 00:24:25,476
Foloseºte timpul prezent.

423
00:24:25,727 --> 00:24:29,165
Poþi începe prin a scrie "Sunt atat
de fericit ºi mulþumit acum ca..."

424
00:24:29,215 --> 00:24:31,730
ºi apoi explica cum ai vrea sã fie viaþa ta.

425
00:24:32,355 --> 00:24:33,761
În fiecare aspect al ei.

426
00:24:34,212 --> 00:24:37,844
E ca ºi cum ai avea Universul drept catalog

427
00:24:39,023 --> 00:24:40,593
ºi l-ai rasfoi, spunând

428
00:24:40,643 --> 00:24:42,986
"Mi-ar plãcea sã trãiesc acesta experienþa
ºi sã am acest produs

429
00:24:43,188 --> 00:24:45,651
ºi mi-ar plãcea sã am
un partener aºa ºi aºa."

430
00:24:45,758 --> 00:24:48,619
Procedand aºa nu faci decât
sã-þi impui propria ordine în Univers.

431
00:24:48,967 --> 00:24:50,494
E simplu.

432
00:24:51,701 --> 00:24:53,826
Al doilea pas este rãspunsul.

433
00:24:54,112 --> 00:24:55,846
Rãspunde la cererile tale.

434
00:24:55,897 --> 00:24:58,340
Nu e vorba de a da forma
fizica acestor cereri.

435
00:24:58,350 --> 00:25:00,437
Universul va face asta pentru tine.

436
00:25:00,782 --> 00:25:02,044
Toate forþele universale

437
00:25:02,094 --> 00:25:04,697
vor rãspunde gândurilor pe
care le-ai pus în miºcare.

438
00:25:05,840 --> 00:25:08,090
Ginul: "Dorinþa ta este
porunca pentru mine."

439
00:25:08,139 --> 00:25:10,189
Universul va începe sã se rearanjeze

440
00:25:10,492 --> 00:25:12,706
pentru a se potrivi dorinþelor tale.

441
00:25:13,142 --> 00:25:15,057
Cei mai mulþi dintre noi nu ne-am permis

442
00:25:15,107 --> 00:25:16,863
sa nazuim cãtre ceea
ce ne dorim cu adevãrat,

443
00:25:16,913 --> 00:25:19,186
pentru cã nu vedeam
cum s-ar putea întâmpla acest lucru.

444
00:25:19,550 --> 00:25:21,551
Dacã cercetezi puþin

445
00:25:21,848 --> 00:25:23,378
iti va deveni evident

446
00:25:24,096 --> 00:25:27,169
ca oricine care a realizat cândva ceva

447
00:25:27,219 --> 00:25:29,116
nu ºtia cum va face acel ceva
de la bun început.

448
00:25:29,469 --> 00:25:30,830
ªtia numai ca urma sã facã acel lucru.

449
00:25:30,880 --> 00:25:33,498
Nu e nevoie sã ºtii
cum se va întâmpla acel lucru.

450
00:25:33,548 --> 00:25:36,117
Nu trebuie sã ºtii
cum se va rearanja Universul.

451
00:25:36,526 --> 00:25:39,053
Nu ºtii cum, asta þi se va arata.

452
00:25:39,457 --> 00:25:41,098
Tu vei atrage numai modul
in care urmeazã sã se întâmple.

453
00:25:43,347 --> 00:25:45,128
Cineva ar putea spune,

454
00:25:45,178 --> 00:25:46,909
"Trebuie ca ceva nu merge,

455
00:25:47,645 --> 00:25:50,400
pentru cã eu cer, ºi iatã,
lucrul cerut nu este nicãieri."

456
00:25:52,098 --> 00:25:54,384
Într-adevãr, tu ceri.

457
00:25:54,434 --> 00:25:57,239
Însã acesta nu este decât primul pas.

458
00:25:57,482 --> 00:26:00,630
Universul îþi rãspunde
de fiecare datã, fãrã excepþie.

459
00:26:01,007 --> 00:26:03,569
Mai exista un pas
pe care trebuie sã-l înþelegi,

460
00:26:03,811 --> 00:26:06,819
ºi care este pasul al treilea,
care înseamnã primirea a ceea ce ceri.

461
00:26:07,576 --> 00:26:11,446
Pentru a primi trebuie sã te situezi
pe aceeaºi lungime de unda

462
00:26:11,496 --> 00:26:12,847
cu ceea ce ceri.

463
00:26:12,897 --> 00:26:15,525
Când eºti pe aceeaºi lungime de unda
cu ceea ce ceri, te simþi minunat.

464
00:26:17,586 --> 00:26:19,103
Acesta este entuziasmul,

465
00:26:19,151 --> 00:26:21,493
aceasta este bucuria,
aceasta este recunoºtinþa,

466
00:26:21,543 --> 00:26:23,390
iata cum se simte aceasta stare.

467
00:26:27,769 --> 00:26:29,541
Dîmpotriva, atunci când simþi disperare,

468
00:26:29,591 --> 00:26:31,256
spaima sau furie,

469
00:26:31,306 --> 00:26:35,577
aceste sentimente indica faptul
ca nu eºti pe aceeaºi lungime de unda

470
00:26:35,627 --> 00:26:37,566
cu ceea ce ceri.

471
00:26:40,021 --> 00:26:44,409
Atunci când începi sã înþelegi
ca ceea ce simþi este totul,

472
00:26:44,890 --> 00:26:48,442
începi sã-þi direcþionezi gândurile
dupã sentimentele pe care ele le stârnesc.

473
00:26:49,182 --> 00:26:51,647
Încet încet le gãseºti locul

474
00:26:51,973 --> 00:26:53,612
ºi devii una cu ele

475
00:26:54,011 --> 00:26:55,683
iar ele se vor manifesta în existenþa ta.

476
00:27:14,163 --> 00:27:17,139
Când începi sã transpui fanteziile în fapte,

477
00:27:17,367 --> 00:27:19,943
vei fi în poziþia de a construi fantezii
din ce în ce mai îndrãzneþe.

478
00:27:20,546 --> 00:27:22,381
Acesta este, prietene, procesul creator.

479
00:27:23,434 --> 00:27:24,712
Legea atracþiei,

480
00:27:24,929 --> 00:27:26,744
studiul ºi practica legii atracþiei

481
00:27:27,048 --> 00:27:29,766
nu înseamnã decât
înþelegerea modului în care

482
00:27:30,015 --> 00:27:32,322
poþi genera sentimentul de a avea
ce-þi doreºti în acest moment.

483
00:27:32,686 --> 00:27:33,790
Du-te ºi testeazã maºina care îþi place,

484
00:27:33,993 --> 00:27:35,260
du-te ºi intereseazã-te cum poþi cumpãra
casa în care vrei sã stai,

485
00:27:35,592 --> 00:27:36,494
intra în acea casa.

486
00:27:36,852 --> 00:27:40,164
Fã tot ceea ce trebuie sã faci pentru a
genera sentimentul cã ai acel lucu acum,

487
00:27:40,199 --> 00:27:41,560
ºi aminteºte-þi apoi acest sentiment.

488
00:27:41,998 --> 00:27:43,140
Orice faci pentru asta

489
00:27:43,482 --> 00:27:44,512
te va ajuta sã atragi literalmente lucrul.

490
00:27:45,203 --> 00:27:46,985
S-ar putea cã, atunci când te trezeºti,
lucrul sã fie acolo.

491
00:27:47,963 --> 00:27:49,964
S-ar putea sã-þi vina o idee
de cum sã acþionezi.

492
00:27:56,255 --> 00:27:57,777
Însã nu cumva sã gândeºti,

493
00:27:58,062 --> 00:27:59,958
"Aº putea sã fac asta în felul urmãtor,
insa nu mi-ar plãcea."

494
00:28:00,190 --> 00:28:01,625
În acest caz, nu eºti pe drumul cel bun.

495
00:28:03,168 --> 00:28:04,929
Acþiunea este indicata în anumite cazuri,

496
00:28:04,963 --> 00:28:08,215
insa dacã ea este pe aceeaºi lungime de unda
cu ceea ce Universul încearcã sã-þi dãruiascã,

497
00:28:08,267 --> 00:28:09,647
vei simþi bucurie,

498
00:28:09,999 --> 00:28:11,255
te vei simþi plin de viaþa.

499
00:28:11,595 --> 00:28:13,598
Timpul se va opri,
ai putea face asta întreaga zi.

500
00:28:16,750 --> 00:28:18,643
Universului îi place viteza,

501
00:28:19,103 --> 00:28:22,846
aºa cã nu întârzia, nu te gândi
de douã ori, nu te îndoi.

502
00:28:23,235 --> 00:28:26,166
Când oportunitatea se iveºte,
când impulsul este acolo,

503
00:28:26,406 --> 00:28:29,445
când intuiþia îþi spune da,

504
00:28:30,555 --> 00:28:31,847
acþioneazã.

505
00:28:33,166 --> 00:28:34,660
Asta este treaba ta.

506
00:28:35,018 --> 00:28:36,502
Asta este tot ceea ce trebuie sã faci.

507
00:28:36,990 --> 00:28:38,831
Vei atrage tot ceea ce ceri.

508
00:28:39,738 --> 00:28:41,299
Dacã ai nevoie de bani, îi vei atrage,

509
00:28:41,955 --> 00:28:43,981
dacã ai nevoie de oameni, îi vei atrage.

510
00:28:44,492 --> 00:28:47,080
Dacã ai nevoie de o
anumitã carte, o vei atrage.

511
00:28:47,520 --> 00:28:50,695
Trebuie sã fii atent la ceea ce te atrage,

512
00:28:51,507 --> 00:28:53,837
Pentru cã, atunci când ai permanent în minte
ceea ce doreºti,

513
00:28:54,056 --> 00:28:56,357
vei fi atras de acele lucruri
ºi ele vor fi atrase cãtre tine.

514
00:28:57,959 --> 00:29:01,694
Gândurile cãpãta consistenþa materialã
cu ºi prin tine.

515
00:29:02,202 --> 00:29:03,905
Asta e lege.

516
00:29:04,867 --> 00:29:06,444
Poþi începe de la zero.

517
00:29:06,702 --> 00:29:09,273
Pornind de la zero ºi de la imposibilitate,

518
00:29:09,665 --> 00:29:11,013
se va naºte o posibilitate.

519
00:29:11,574 --> 00:29:12,428
Gândeºte-te la asta.

520
00:29:12,478 --> 00:29:14,148
Dacã mergi cu maºina noaptea,

521
00:29:14,198 --> 00:29:16,781
farurile lumineazã doar
o suta de metri înainte.

522
00:29:17,149 --> 00:29:19,478
Cu toate astea, poþi merge
din California pânã în New York

523
00:29:19,777 --> 00:29:20,776
conducând noaptea

524
00:29:21,042 --> 00:29:22,890
pentru cã tot ceea ce trebuie sã vezi
este suta de metri dinaintea ta.

525
00:29:23,292 --> 00:29:24,984
Aºa se desfãºoara ºi viaþa noastrã.

526
00:29:25,783 --> 00:29:28,939
Dacã avem încredere ca urmãtoarea
suta de metri va apãrea dupã prima

527
00:29:28,995 --> 00:29:30,113
ºi apoi alta suta de metri,

528
00:29:30,616 --> 00:29:32,306
viaþa noastrã o sã continue sã se desfãºoare

529
00:29:32,603 --> 00:29:34,254
ºi ne va duce la destinaþie

530
00:29:34,304 --> 00:29:36,978
sau oriunde dorim sã mergem
pentru cã ne dorim asta cu adevãrat.

531
00:29:39,624 --> 00:29:41,693
Fã primul pas cu încredere.

532
00:29:41,734 --> 00:29:44,884
Nu trebuie sã vezi întreaga scara.
Pur ºi simplu pãseºte. - M. L. king

533
00:29:46,795 --> 00:29:48,629
O alta întrebare
pe care oamenii o pun este urmãtoarea:

534
00:29:48,866 --> 00:29:50,856
În cât timp vom ajunge la ceea ce ne dorim?

535
00:29:50,894 --> 00:29:53,199
În cât timp va apãrea maºina pe care
o dorim, când se va concreþiza relaþia,

536
00:29:53,238 --> 00:29:55,155
când vor apãrea banii sau orice altceva.

537
00:29:55,189 --> 00:29:58,233
Ei bine, nu am nici o carte
de reguli care sã spunã

538
00:29:58,551 --> 00:30:01,334
ca procesul va dura 30 de
minute, 3 zile sau 30 de zile.

539
00:30:02,344 --> 00:30:05,531
Asta depinde de cât de bine
aliniat cu Universul eºti.

540
00:30:06,659 --> 00:30:09,042
Dimensiunea nu reprezintã
nimic pentru Univers.

541
00:30:09,065 --> 00:30:12,158
Nu este mai dificil sã atragi cãtre tine
ceva foarte mare

542
00:30:14,464 --> 00:30:17,007
decat este sã atragi ceva infinit de mic.

543
00:30:17,986 --> 00:30:19,804
Universul face totul, ºi cu nici un efort.

544
00:30:21,816 --> 00:30:23,386
Iarba nu se chinuie sã creascã,

545
00:30:23,605 --> 00:30:26,395
face asta fãrã nici un efort. Este
vorba de cum sunt organizate lucrurile.

546
00:30:26,445 --> 00:30:28,005
Totul se învârte în jurul a
ceea ce se întâmplã aici sus.

547
00:30:28,058 --> 00:30:29,712
Este vorba de ce simþim
atunci când spunem

548
00:30:29,722 --> 00:30:31,726
"Asta e ceva important,
o sã-mi ia ceva timp",

549
00:30:31,760 --> 00:30:34,156
sau "Asta e o bãgatela,
o rezolv într-o orã."

550
00:30:34,588 --> 00:30:36,319
Sunt reguli pe care le stabilim chiar noi.

551
00:30:36,509 --> 00:30:38,869
Nu exista reguli din
perspectiva Universului.

552
00:30:38,918 --> 00:30:40,586
Vino cu sentimentul cã ai ceea ce vrei acum.

553
00:30:40,866 --> 00:30:41,990
Universul îþi va rãspunde.

554
00:30:42,030 --> 00:30:44,398
Unii oameni se descurca
mai bine cu lucrurile mici,

555
00:30:44,446 --> 00:30:45,968
aºa ca uneori spunem,
ei bine, începe cu ceva mic,

556
00:30:46,243 --> 00:30:47,358
cum ar fi o ceaºcã de cafea.

557
00:30:47,619 --> 00:30:49,888
Concentreazã-te pe intenþia
de a atrage o ceaºcã de cafea azi.

558
00:30:50,510 --> 00:30:53,338
Concentreazã-te asupra
imaginii persoanei tale

559
00:30:53,384 --> 00:30:54,945
vorbind cu un prieten
pe care nu l-ai mai vãzut demult.

560
00:30:55,022 --> 00:30:57,108
Într-un fel sau altul,
cineva din anturajul tau

561
00:30:57,149 --> 00:30:59,195
va începe sã-þi vorbeascã
despre acea persoana.

562
00:30:59,230 --> 00:31:01,282
sau acea persoana îþi va telefona
sau îþi va scrie.

563
00:31:02,090 --> 00:31:05,393
Oamenii sunt uimiti ce cât de repede
reuºesc eu sã gãsesc un loc de parcare.

564
00:31:06,047 --> 00:31:08,875
Fac asta de când
am înþeles prima oarã Secretul.

565
00:31:09,531 --> 00:31:13,329
Vizualizez un spaþiu de parcare
exact unde vreau sã fie

566
00:31:16,192 --> 00:31:18,514
ºi în 95% din cazuri locul mã aºteaptã

567
00:31:18,762 --> 00:31:20,045
ºi nu trebuie decât sã opresc direct acolo.

568
00:31:20,326 --> 00:31:22,028
În 5% din cazuri nu trebuie sã aºtept
deca un minut sau douã

569
00:31:22,247 --> 00:31:24,190
ºi cineva pleacã din
parcare ºi îmi face loc.

570
00:31:24,215 --> 00:31:25,280
Aºa ca fac asta tot timpul.

571
00:31:38,485 --> 00:31:41,646
Cei mai mulþi oameni se
simt blocaþi sau închiºi

572
00:31:42,094 --> 00:31:44,478
sau constranºi de circumstanþele vieþii lor.

573
00:31:45,329 --> 00:31:48,657
Ceea ce vreau sã-þi arãt acum este cã,
oricare ar fi circumstanþele vieþii tale,

574
00:31:49,063 --> 00:31:51,129
ele reprezintã numai realitatea prezenta,

575
00:31:52,049 --> 00:31:54,588
iar realitatea prezenta
începe sã se schimbe

576
00:31:55,016 --> 00:31:57,642
imediat ce vezi acest film
ºi începi sã foloseºti Secretul.

577
00:31:59,901 --> 00:32:02,159
Câteodatã simþi cã te-ai blocat,
pentru cã tu continui

578
00:32:02,549 --> 00:32:04,603
sa rumegi în minte mereu aceleaºi gânduri.

579
00:32:05,424 --> 00:32:07,063
Aºa ca ajungi la acelaºi rezultat

580
00:32:07,353 --> 00:32:08,780
mereu ºi mereu.

581
00:32:09,165 --> 00:32:10,342
Motivul este ca

582
00:32:10,652 --> 00:32:14,984
cei mai mulþi oameni gândesc
numai ca reacþie la ceea ce observa.

583
00:32:18,361 --> 00:32:19,912
Atunci când te concentrezi
doar la ceea ce este,

584
00:32:19,962 --> 00:32:21,831
gândeºti doar ceea ce este.

585
00:32:22,141 --> 00:32:25,645
Legea atracþiei nu face altceva decât sã-þi
dea din ce în ce mai mult din acel lucru.

586
00:32:26,061 --> 00:32:27,802
Atunci când doar observi ceea ce este

587
00:32:28,070 --> 00:32:29,611
te gândeºti doar la ceea ce este

588
00:32:29,842 --> 00:32:32,249
iar Legea atracþiei iti
da tot timpul ceea ce este.

589
00:32:32,505 --> 00:32:34,873
Am tot vorbit de asta.

590
00:32:37,859 --> 00:32:40,659
Trebuie sã gãseºti o cale
de a aborda ceea ce este

591
00:32:41,218 --> 00:32:42,859
dintr-un alt punct de vedere.

592
00:32:42,943 --> 00:32:45,644
Cei mai mulþi oameni se uita la
circumstanþele vieþii lor prezente ºi spun

593
00:32:45,694 --> 00:32:46,834
asta sunt eu.

594
00:32:47,149 --> 00:32:49,956
Asta însã nu este ceea ce eºti,
este ceea ce erai.

595
00:32:51,563 --> 00:32:54,111
Dacã îþi treci în revista
situaþia din acest moment,

596
00:32:54,161 --> 00:32:56,660
sa spunem de exemplu
ca nu prea ai bani în cont,

597
00:32:57,019 --> 00:32:58,916
sau cã nu ai relaþia pe care þi-o doreºti,

598
00:32:59,132 --> 00:33:00,618
sau sãnãtatea ta nu este prea bunã.

599
00:33:00,668 --> 00:33:02,054
Toate acestea nu sunt ceea ce eºti,

600
00:33:02,104 --> 00:33:05,150
sunt rezultatul rezidual
al gândurilor ºi acþiunilor tale trecute.

601
00:33:06,294 --> 00:33:08,694
Aºa ca noi trãim de fapt
in aceasta stare reziduala

602
00:33:09,162 --> 00:33:11,280
a gândurilor ºi acþiunilor
pe care le-am întreprins în trecut.

603
00:33:11,324 --> 00:33:14,060
Atunci când iei în considerare doar circumstanþele
vieþii tale prezente ºi te defineºti prin ele,

604
00:33:14,101 --> 00:33:19,188
te condamni sã nu ai parte
decât de ele în viitor.

605
00:33:21,091 --> 00:33:25,561
Tot ceea ce suntem este rezultatul
a ceea ce am gândit. Buddha

606
00:33:26,440 --> 00:33:29,922
Ei bine, ce poþi face pentru a începe
sã-þi schimbi viaþa chiar din acest moment?

607
00:33:29,962 --> 00:33:31,761
Îþi voi spune douã sau trei lucruri.

608
00:33:34,487 --> 00:33:37,600
Începe prin a întocmi o listã cu
lucrurile care îþi aduc mulþumire în viaþã.

609
00:33:37,607 --> 00:33:40,751
Începe cu asta, pentru cã în acest fel
energia ta va fi redirecþionatã.

610
00:33:41,088 --> 00:33:43,117
În consecinþa, gândurile tale
vor fi redirecþionate.

611
00:33:43,167 --> 00:33:44,728
În vreme ce, înaintea acestui exerciþiu,

612
00:33:44,769 --> 00:33:46,718
probabil cã te concentrai
asupra a ceea ce nu ai,

613
00:33:46,762 --> 00:33:48,404
asupra a ceea ce te nemulþumea,

614
00:33:48,665 --> 00:33:50,675
asupra problemelor tale,

615
00:33:51,170 --> 00:33:53,575
începând cu acest exerciþiu
porneºti într-o direcþie diferitã.

616
00:33:54,269 --> 00:33:57,369
Începi sã fii recunoscãtor pentru
lucrurile care te fac sã te simþi bine.

617
00:33:57,857 --> 00:34:00,855
Recunoºtinþa este calea
de a aduce mai mult în viaþa ta.

618
00:34:01,235 --> 00:34:03,343
Fiecare bãrbat ºtie cã,
atunci când soþia sã îl apreciazã

619
00:34:03,624 --> 00:34:04,698
pentru ceea ce face

620
00:34:05,014 --> 00:34:07,228
doreºte sã facã mai
mult în aceeaºi direcþie.

621
00:34:07,297 --> 00:34:08,858
Întotdeauna este vorba de apreciere.

622
00:34:09,157 --> 00:34:11,282
Ea trage lucrurile cãtre sine,
atrage susþinere.

623
00:34:11,651 --> 00:34:13,246
Spun de mulþi ani încoace

624
00:34:13,296 --> 00:34:14,653
ca orice gândim ºi orice lucru
de care suntem mulþumiti

625
00:34:14,703 --> 00:34:15,659
atrage lucruri de aceeaºi natura.

626
00:34:15,709 --> 00:34:18,455
Acesta este sentimentul
pe care trebuie sã-l ai.

627
00:34:18,505 --> 00:34:21,151
Pentru mine este un
exerciþiu foarte energizant

628
00:34:21,201 --> 00:34:23,988
sa mã trezesc în fiecare dimineaþa
ºi sã spun mulþumesc.

629
00:34:24,207 --> 00:34:26,229
În fiecare dimineaþa când mã ridic din pat,
spun mulþumesc.

630
00:34:26,279 --> 00:34:28,251
Apoi mã gândesc la lucrurile
pentru care sunt recunoscãtor

631
00:34:28,259 --> 00:34:29,795
in vreme ce mã spal pe dinti

632
00:34:29,836 --> 00:34:31,873
ºi fac toate celelalte lucruri
pe care oamenii le fac dimineaþa.

633
00:34:31,911 --> 00:34:35,377
Asta nu se reduce însã la o rutina zilnica,

634
00:34:35,594 --> 00:34:37,955
ci gândurile se adaugã mereu unele altora

635
00:34:38,485 --> 00:34:39,355
ºi mã fac sã fiu recunoscãtor.

636
00:34:39,405 --> 00:34:42,853
Pentru cã, imediat ce începi sã ai alte
trairi în legãturã cu ceea ce ai deja,

637
00:34:42,860 --> 00:34:45,597
vei începe sã atragi
din ce în ce mai multe lucruri bune,

638
00:34:45,647 --> 00:34:47,235
lucruri pentru care sa
te simþi recunoscãtor.

639
00:34:47,298 --> 00:34:49,298
Dîmpotriva, ai putea sã te uiþi în jur
ºi sã-þi spui,

640
00:34:49,308 --> 00:34:50,996
"Ei bine, iatã, nu am maºina pe care
o vreau, nu am casa pe care o vreau,

641
00:34:51,046 --> 00:34:52,540
nu am sãnãtatea dorita,
nu am soþia pe care o vreau."

642
00:34:52,612 --> 00:34:53,550
Stop, opreºte-te.

643
00:34:53,610 --> 00:34:55,516
Acestea sunt, toate,
lucruri pe care de fapt nu le vrei.

644
00:34:55,566 --> 00:34:58,636
Concentreazã-te asupra a ceea ce ai deja
ºi pentru care te simþi recunoscãtor.

645
00:34:59,653 --> 00:35:01,538
Obiºnuieºte-þi ochii sã vadã asta.

646
00:35:03,709 --> 00:35:05,594
S-ar putea sã fie chiar
hainele pe care le porþi.

647
00:35:05,639 --> 00:35:07,906
Bine, poate preferi altceva
ºi ai putea primi acel ceva curând

648
00:35:09,092 --> 00:35:11,046
dacã începi sã fii recunoscãtor
pentru ceea ce ai.

649
00:35:11,715 --> 00:35:14,074
Cred cã fiecare trece
prin momente dificile când spune,

650
00:35:14,520 --> 00:35:17,583
"Lucrurile nu merg bine
sau lucrurile merg prost,

651
00:35:19,128 --> 00:35:20,569
ºi în familie am din nou probleme."

652
00:35:20,787 --> 00:35:21,819
Am gãsit o piatra.

653
00:35:22,085 --> 00:35:23,774
Dar nu stau pur ºi simplu cu ea în mâna,
ci o port peste tot.

654
00:35:24,073 --> 00:35:26,193
Am gãsit o piatra, am pus-o în buzunar
ºi mi-am spus,

655
00:35:26,631 --> 00:35:28,200
"Ori de câte ori ating aceasta piatra,

656
00:35:29,304 --> 00:35:31,121
ma gândesc la un lucru
pentru care sunt recunoscãtor."

657
00:35:32,349 --> 00:35:33,865
Aºa cã, în fiecare dimineaþa
când mã trezesc,

658
00:35:34,098 --> 00:35:35,717
iau piatra de pe noptiera, o pun în buzunar

659
00:35:36,475 --> 00:35:38,132
ºi mã gândesc la lucrurile
pentru care sunt recunoscãtor.

660
00:35:38,552 --> 00:35:39,947
În timpul nopþii, ce fac?
Scot piatra din buzunar

661
00:35:40,680 --> 00:35:42,842
ºi iat-o din nou.

662
00:35:45,094 --> 00:35:46,491
Am avut mai multe experiente cu ea,

663
00:35:46,916 --> 00:35:47,932
am avut câteva experiente extraordinare.

664
00:35:48,203 --> 00:35:50,965
Am cunoscut pe cineva din Africa de Sud
care mi-a vãzut piatra ºi m-a întrebat,

665
00:35:51,015 --> 00:35:52,452
"Ce-i cu asta?"

666
00:35:53,527 --> 00:35:55,047
I-am explicat, iar el a început s-o numeascã

667
00:35:55,282 --> 00:35:56,698
"Piatra recunoºtinþei."

668
00:35:59,613 --> 00:36:02,033
Douã sãptãmâni mai târziu
am primit un e-mail de la el.

669
00:36:05,652 --> 00:36:09,460
Îmi spunea: "Fiul meu e pe moarte din cauza
unei forme rare de hepatita.

670
00:36:10,488 --> 00:36:12,879
Îmi poþi trimite trei
pietre ale recunoºtinþei?"

671
00:36:13,442 --> 00:36:16,785
Era vorba de pietre comune, gãsite pe
strada, aºa ca i-am rãspuns, "Bineînþeles".

672
00:36:20,428 --> 00:36:22,545
Trebuia sã mã asigur insa
ca pietrele erau deosebite,

673
00:36:22,595 --> 00:36:24,733
aºa ca am ieºit pe malul rãului

674
00:36:24,990 --> 00:36:26,989
m-am uitat cu atenþie pe jos,
am luat pietrele potrivite

675
00:36:27,266 --> 00:36:28,450
ºi i le-am trimis.

676
00:36:30,155 --> 00:36:31,849
Patru sau cinci luni mai târziu,
am primit un alt e-mail de la el.

677
00:36:33,374 --> 00:36:35,737
Spunea, "Fiul meu este mai bine,
se insãnãtoseºte,

678
00:36:37,151 --> 00:36:38,359
dar trebuie sã-þi spun un lucru:

679
00:36:38,604 --> 00:36:42,027
Am vândut peste o mie de pietre
cu zece dolari bucata

680
00:36:42,857 --> 00:36:44,356
drept pietre ale recunoºtinþei,

681
00:36:44,619 --> 00:36:46,261
ºi astfel am strâns bani
pentru acþiuni de caritate.

682
00:36:46,311 --> 00:36:47,279
Mulþumesc foarte mult."

683
00:36:47,352 --> 00:36:50,980
Este foarte important sã ai
o atitudine recunoscãtoare,

684
00:36:51,061 --> 00:36:52,734
aºa cum îmi place mie s-o numesc.

685
00:36:52,787 --> 00:36:54,476
Un alt lucru pe care þi-l sugerez

686
00:36:54,526 --> 00:36:55,926
este sã-þi schimbi viaþa chiar acum.

687
00:36:56,183 --> 00:37:00,651
Aceasta schimbare este atât de mare
încât nu am cuvinte sã descriu

688
00:37:00,937 --> 00:37:02,747
cat de puternicã poate fi pentru tine.

689
00:37:13,053 --> 00:37:17,314
Am luat câteva secvente
din antrenamentele misiunilor Apollo

690
00:37:18,351 --> 00:37:21,522
ºi le-am introdus în anii 80 ºi 90
in programul de pregãtire olimpic.

691
00:37:22,828 --> 00:37:25,894
Procedeul se numea
repeþiþie prin vizualizare.

692
00:37:27,300 --> 00:37:29,815
Atunci când vizualizezi, materializezi.

693
00:37:31,697 --> 00:37:34,158
Ceea ce este interesant
in legãtura cu mintea este cã,

694
00:37:34,389 --> 00:37:36,030
atunci când am aplicat preocedeul
pe atleþi olimpici

695
00:37:36,245 --> 00:37:38,682
prin conectarea lor la echipamente
sofisticate de monitorizare,

696
00:37:39,184 --> 00:37:42,496
simuland exerciþiile doar în imaginaþia lor,

697
00:37:47,273 --> 00:37:49,227
muºchii lor se comportau,

698
00:37:49,511 --> 00:37:51,344
atunci când alergau doar în minte,

699
00:37:51,927 --> 00:37:55,574
exact la fel cum s-ar fi comportat
dacã ar fi alergat de-adevãratelea.

700
00:37:55,821 --> 00:37:56,718
Cum se poate asta?

701
00:37:56,767 --> 00:37:59,284
Motivul este acela ca mintea nu face
distincþie între activitatea prorpriu-zisa

702
00:37:59,305 --> 00:38:00,512
ºi simularea ei.

703
00:38:02,056 --> 00:38:03,702
Dacã lucrurile se întâmpla în minte,

704
00:38:04,279 --> 00:38:05,616
se vor petrece ºi în afara ei.

705
00:38:09,603 --> 00:38:10,967
Atunci când vizualizezi ceva,

706
00:38:11,017 --> 00:38:13,105
când ai ceva în minte,

707
00:38:14,744 --> 00:38:19,359
concentreazã-te numai ºi numai
asupra rezultatului final.

708
00:38:25,848 --> 00:38:26,917
Iatã un exemplu.

709
00:38:27,157 --> 00:38:28,736
Priveºte-þi partea exterioarã a mâinilor.

710
00:38:29,088 --> 00:38:30,799
Priveºte-þi cu atenþie
partea exterioarã a mâinilor,

711
00:38:31,079 --> 00:38:33,327
observa culoarea pielii,
denivelarile, vasele de sânge,

712
00:38:33,535 --> 00:38:35,636
inelele de pe degete,
unghiile, unghiile false.

713
00:38:36,048 --> 00:38:37,668
Impregneazã-þi în minte aceste detalii

714
00:38:37,969 --> 00:38:41,144
ºi apoi închide ochii ºi vizualizeazã-le,

715
00:38:41,194 --> 00:38:44,320
vizualizeazã degetele
tale cuprinzând volanul

716
00:38:44,521 --> 00:38:46,000
maºinii tale noi-nouþe.

717
00:38:54,499 --> 00:38:56,927
Vei avea parte de o experienþã holografica,

718
00:38:57,244 --> 00:38:58,438
atat de reala

719
00:38:58,488 --> 00:39:02,598
încât nici nu mai simþi dorinþa
de a avea acea maºina

720
00:39:03,051 --> 00:39:05,222
pentru cã simþi ca deja o ai.

721
00:39:06,679 --> 00:39:09,084
Sentimentul creeazã atracþia,

722
00:39:09,916 --> 00:39:11,442
ºi nu fotografia sau gândul.

723
00:39:11,804 --> 00:39:14,143
Pe de altã parte, o
mulþime de oameni îºi spune,

724
00:39:14,403 --> 00:39:15,511
"Dacã am gânduri pozitive

725
00:39:15,770 --> 00:39:18,255
sau dacã mã vizualizez având
ceea ce vreau, asta va fi de-ajuns."

726
00:39:18,583 --> 00:39:21,493
Însã dacã faci asta ºi nu te simþi împlinit,

727
00:39:21,786 --> 00:39:23,929
dacã nu simþi dragoste ºi bucurie,

728
00:39:24,271 --> 00:39:26,230
înseamnã cã mintea ta

729
00:39:26,538 --> 00:39:28,321
nu produce cu adevãrat atracþia.

730
00:39:28,645 --> 00:39:31,294
Acesta este momentul
in care intra în scena Secretul.

731
00:39:32,056 --> 00:39:35,936
Trebuie sã te pui în situaþia de a
simþi cu adevãrat cã eºti în acea maºina,

732
00:39:36,226 --> 00:39:37,931
ºi nu sã-þi spui, "Aº vrea sã ajung
in acea maºina", sau

733
00:39:37,981 --> 00:39:39,212
"Într-o zi voi avea acea maºina",

734
00:39:39,447 --> 00:39:42,149
pentru cã trebuie sã asociezi
sentimentul cu imaginea.

735
00:39:45,549 --> 00:39:46,951
Dacã pãstrezi mereu acest sentiment,

736
00:39:47,256 --> 00:39:48,461
te vei situa totdeauna în viitor.

737
00:39:48,882 --> 00:39:49,955
Simte bucuria, simte fericirea,

738
00:39:50,174 --> 00:39:52,716
in ciuda contrastului dintre sentiment
ºi camera ta întunecoasa ºi tãcutã,

739
00:39:52,968 --> 00:39:54,361
ºi vei striga, "Evrika!"

740
00:39:54,894 --> 00:39:56,015
Fã-o!

741
00:39:56,610 --> 00:39:57,640
O mulþime de oameni va spune,

742
00:39:57,939 --> 00:39:59,237
"Chiar trebuie sã fac asta?"

743
00:40:00,163 --> 00:40:02,267
Cât de tare îþi doreºti
schimbarea vieþii tale?

744
00:40:07,751 --> 00:40:08,742
Sentimentul

745
00:40:09,034 --> 00:40:11,081
ºi vizualizarea interioarã

746
00:40:11,479 --> 00:40:13,727
vor deveni poarta

747
00:40:14,169 --> 00:40:17,571
prin care se va manifesta
puterea Universului.

748
00:40:19,565 --> 00:40:23,659
Nu pot spune ce este aceasta putere.
ªtiu doar ca ea exista. - A. G. Bell

749
00:40:25,195 --> 00:40:27,004
Treaba noastrã nu e sã concepem

750
00:40:27,288 --> 00:40:28,300
modalitalile de a obþine ceva.

751
00:40:28,527 --> 00:40:29,394
Modalitãþile vor veni

752
00:40:29,444 --> 00:40:31,226
odatã cu dãruirea interioarã ºi credinþa.

753
00:40:31,956 --> 00:40:34,835
Caile de a obþine ceea ce
dorim sunt treaba Universului.

754
00:40:35,117 --> 00:40:37,441
El ºtie totdeauna calea
cea mai scurta, mai rapidã

755
00:40:37,757 --> 00:40:40,441
ºi mai armonioasa dintre tine ºi visul tãu.

756
00:40:41,420 --> 00:40:43,917
Dacã laºi asta pe seama universului,
vei fi surprins

757
00:40:44,324 --> 00:40:46,302
de câte îþi va dãrui.

758
00:40:47,652 --> 00:40:49,881
Locul magiei ºi miracolelor este acesta.

759
00:40:52,715 --> 00:40:55,055
Ceea ce vreau sã-þi spun este ca aceasta
atitudine trebuie adoptata zilnic,

760
00:40:55,353 --> 00:40:57,774
insa ea nu trebuie sã devinã o povara.

761
00:40:59,575 --> 00:41:01,651
Ceea ce este cu adevãrat important

762
00:41:01,867 --> 00:41:03,935
in ceea ce priveºte Secretul
este sentimentul de bine.

763
00:41:04,202 --> 00:41:06,653
Þinta acestui proces este
sã-þi ridice starea de spirit.

764
00:41:07,058 --> 00:41:08,961
Sã fii binedispus, fericit,

765
00:41:09,309 --> 00:41:11,540
in armonie cu lumea cât se poate de mult.

766
00:41:12,118 --> 00:41:15,326
Singura diferenþa între
oamenii care trãiesc astfel

767
00:41:15,857 --> 00:41:18,684
ºi cei care nu trãiesc magia existenþei

768
00:41:19,278 --> 00:41:21,391
este ca cei care trãiesc magia vieþii

769
00:41:21,670 --> 00:41:24,293
au fãcut din asta o obiºnuinta.

770
00:41:24,593 --> 00:41:26,981
Au transformat acest proces
într-o activitate zilnica,

771
00:41:27,347 --> 00:41:29,217
iar magia îi urmãreºte oriunde merg,

772
00:41:29,778 --> 00:41:31,890
pentru cã o au permanent în minte
ºi o exerºeazã mereu,

773
00:41:32,206 --> 00:41:33,567
neconsiderand-o un accident.

774
00:41:34,139 --> 00:41:35,647
Unii oameni pornesc pe acest drum

775
00:41:35,697 --> 00:41:37,156
ºi se descurca foarte bine, spunând,

776
00:41:37,472 --> 00:41:39,486
"ªtii, sunt entuziasmat,
m-am apucat de acest program

777
00:41:39,892 --> 00:41:41,334
ºi el îmi va schimba viaþa."

778
00:41:41,860 --> 00:41:43,863
ªi totuºi, rezultatele nu se vãd imediat,

779
00:41:44,483 --> 00:41:47,289
chiar dacã ele sunt gata sã aparã.

780
00:41:48,520 --> 00:41:51,609
Atunci s-ar putea
ca respectiva persoana sã spunã,

781
00:41:51,659 --> 00:41:53,052
"Chestia asta nu merge."

782
00:41:53,102 --> 00:41:54,562
ªi atunci ce spune Universul?

783
00:41:54,782 --> 00:41:56,805
"Dorinþa ta este lege pentru mine."

784
00:41:58,673 --> 00:42:00,235
ªi opreºte ceea ce urma sã se manifeste.

785
00:42:00,490 --> 00:42:01,766
Cunoscând Legea atracþiei,

786
00:42:01,816 --> 00:42:03,643
am vrut s-o pun la încercare cu adevãrat,

787
00:42:03,861 --> 00:42:05,909
pentru a vedea ce se întâmpla.

788
00:42:06,816 --> 00:42:09,519
În 1995 am creat ceva
numit o scândura a viziunilor,

789
00:42:09,569 --> 00:42:12,223
cu ajutorul careia sã dobândesc
ceva ce îmi doream

790
00:42:13,096 --> 00:42:14,580
sau ceva ce voiam sã atrag,

791
00:42:15,056 --> 00:42:16,628
precum o maºinã sau un ceas

792
00:42:16,678 --> 00:42:18,298
sau sufletul pereche din visurile mele.

793
00:42:18,673 --> 00:42:20,611
Acolo am pus o fotografie
a ceea ce îmi doream,

794
00:42:21,001 --> 00:42:22,158
am pus-o exact pe scândura viziunii.

795
00:42:22,549 --> 00:42:23,893
Apoi, zilnic, stãteam în biroul meu

796
00:42:23,916 --> 00:42:27,195
ºi mã uitam la aceasta scândura încercând
sa vizualizez mental ceea ce îmi doream

797
00:42:27,199 --> 00:42:30,560
pana ajungeam la aceeaºi stare pe care aº fi
avut-o dacã obiectul ar fi fost al meu cu adevãrat.

798
00:42:33,912 --> 00:42:35,257
La un moment dat m-am mutat

799
00:42:35,318 --> 00:42:38,223
ºi am pus toatã mobila ºi toate
cutiile mele cu lucruri la pãstrare.

800
00:42:38,275 --> 00:42:39,883
M-am mutat de trei ori în cinci ani

801
00:42:41,131 --> 00:42:43,513
ºi în cele din urma am ajuns în California
ºi am cumpãrat aceasta casa.

802
00:42:43,961 --> 00:42:45,287
Am renovat-o timp de un an,

803
00:42:46,257 --> 00:42:49,780
dupã care mi-am adus toate lucrurile din
casa în care locuisem în urma cu cinci ani.

804
00:42:52,091 --> 00:42:54,295
Într-o dimineaþa, pe la ºapte ºi jumãtate,

805
00:42:54,621 --> 00:42:56,242
fiul meu a intrat în birou

806
00:42:56,585 --> 00:42:59,994
ºi a dat cu ochii de una dintre cutiile
care stãtea sigilata de cinci ani.

807
00:43:01,507 --> 00:43:04,184
Apoi s-a aºezat pe ea ºi a început
s-o loveascã cu picioarele,

808
00:43:04,446 --> 00:43:06,353
iar eu i-am spus,
"Scumpule, înceteazã te rog, am treaba."

809
00:43:07,136 --> 00:43:08,712
"Ce este în cutie, tata?"

810
00:43:09,123 --> 00:43:10,596
I-am rãspuns,
"Sunt scândurile mele ale viziunii."

811
00:43:10,939 --> 00:43:12,264
"Ce este o scândura a viziunii?"

812
00:43:12,480 --> 00:43:14,446
Am spus, "Este ceva
pe care îmi pun dorinþele,

813
00:43:14,825 --> 00:43:16,106
le fasonez ºi îmi pun dorinþele pe ele,

814
00:43:16,466 --> 00:43:18,619
pun acolo ceea ce doresc
sa realizez în viaþã."

815
00:43:19,370 --> 00:43:21,438
Bineînþeles cã fiul meu, la doar cinci ani,
nu a înþeles despre ce e vorba,

816
00:43:21,690 --> 00:43:23,184
aºa ca i-am spus,
"Dragule, lasã-mã sã-þi arat,

817
00:43:23,394 --> 00:43:24,692
aºa e cel mai uºor."

818
00:43:25,434 --> 00:43:26,987
Aºa ca am deschis cutia

819
00:43:27,263 --> 00:43:28,823
ºi când am scos Scândurile Viziunii

820
00:43:29,117 --> 00:43:31,090
pe una dintre ele era
o fotografie a unei case

821
00:43:31,425 --> 00:43:33,982
pe care o vizualizasem cu cinci ani înainte.

822
00:43:34,510 --> 00:43:36,883
Am rãmas stupefiat când mi-am dat seama

823
00:43:36,933 --> 00:43:38,422
cã era chiar casa în care locuiam.

824
00:43:38,472 --> 00:43:39,912
Nu era vorba de o casa asemenatoare,

825
00:43:40,123 --> 00:43:41,320
ci cumpãrasem chiar casa visurilor mele

826
00:43:41,370 --> 00:43:43,679
fara sã-mi dau seama de asta.

827
00:43:44,747 --> 00:43:46,931
Priveam casa ºi am început sã plâng.

828
00:43:48,902 --> 00:43:50,297
"De ce plângi?"

829
00:43:50,907 --> 00:43:53,996
"Scumpule, am aflat în cele din urma
cum funcþioneazã Legea atracþiei.

830
00:43:54,216 --> 00:43:55,617
Am înþeles în sfârºit puterea vizualizãrii.

831
00:43:55,844 --> 00:43:56,721
Am înþeles

832
00:43:56,984 --> 00:43:59,624
tot ceea ce am citit, tot ceea ce am fãcut.

833
00:43:59,674 --> 00:44:00,687
Toatã viaþa mea,

834
00:44:00,737 --> 00:44:02,404
felul în care am construit companii.

835
00:44:02,750 --> 00:44:04,997
Metoda a funcþionat
chiar ºi pentru casa mea,

836
00:44:05,261 --> 00:44:06,635
am cumpãrat casa pe care am visat-o

837
00:44:06,685 --> 00:44:07,827
ºi nici nu mi-am dat seama."

838
00:44:09,280 --> 00:44:10,887
Imaginaþia este totul.

839
00:44:10,968 --> 00:44:14,356
Este puterea de previziune a
ceea ce va urma în viaþã. - Einstein

840
00:44:17,444 --> 00:44:18,758
Hotãrãºte-te asupra a ceea ce îþi doreºti,

841
00:44:19,054 --> 00:44:20,351
crede cã poþi dobadi acel lucru,

842
00:44:20,401 --> 00:44:21,553
crede cã îl meriþi

843
00:44:21,778 --> 00:44:23,275
ºi crede cã toate acestea sunt posibile.

844
00:44:23,904 --> 00:44:26,164
Apoi închide ochii în fiecare zi

845
00:44:26,402 --> 00:44:28,300
ºi vizualizeazã câteva minute

846
00:44:28,621 --> 00:44:30,583
obiectul pe care îl doreºti
ca ºi când l-ai avea,

847
00:44:30,633 --> 00:44:32,545
simþind exact
ceea ce ai simþi dacã l-ai avea.

848
00:44:32,837 --> 00:44:34,101
Apoi ieºi din aceasta stare

849
00:44:34,151 --> 00:44:36,926
ºi concentreazã-te pe lucrurile pe care le
ai deja ºi pentru care eºti recunoscãtor.

850
00:44:36,948 --> 00:44:38,674
Bucurã-te pentru toate

851
00:44:39,532 --> 00:44:40,831
apoi încredinþeazã dorinþa ta

852
00:44:41,524 --> 00:44:42,379
Universului

853
00:44:42,669 --> 00:44:44,309
ºi ai încredere ca Universul va gãsi o cale

854
00:44:44,917 --> 00:44:46,105
de a se manifesta.

855
00:44:58,356 --> 00:45:00,947
Secretul m-a transformat cu adevãrat,

856
00:45:00,997 --> 00:45:03,839
pentru cã am crescut într-o familie
in care tatãl meu era foarte negativist,

857
00:45:04,384 --> 00:45:07,196
ºi credea cã oamenii bogaþi au ajuns acolo
calcându-i pe ceilalþi în picioare.

858
00:45:07,961 --> 00:45:10,769
Credea cã toþi cei cu bani trebuie
ca i-au dobândit prin înºelaciune.

859
00:45:11,253 --> 00:45:12,215
Aºa ca am crescut cu prejudecata

860
00:45:12,424 --> 00:45:13,710
ca banii te fac rãu,

861
00:45:14,080 --> 00:45:15,721
ca numai oamenii rai au bani

862
00:45:15,771 --> 00:45:18,225
ºi ca banii sunt ceva
foarte greu de dobândit.

863
00:45:19,711 --> 00:45:20,666
"Crezi cã sunt vreun Rockefeller?,

864
00:45:20,930 --> 00:45:22,207
era una dintre vorbele favorite ale tatei.

865
00:45:22,631 --> 00:45:25,995
Am crescut crezând cu adevãrat
ca viaþa este dificilã,

866
00:45:26,077 --> 00:45:27,346
cã este grea,

867
00:45:27,396 --> 00:45:28,589
ca viaþa este o lupta epuizanta.

868
00:45:29,289 --> 00:45:30,654
Numai când l-am cunoscut pe Clement Stone

869
00:45:31,071 --> 00:45:32,725
viaþa mea a început sã se schimbe.

870
00:45:35,291 --> 00:45:38,474
Orice lucru conceput de minte
poate fi realizat. C. Stone

871
00:45:39,225 --> 00:45:40,696
Când am început sã lucrez cu Stone,

872
00:45:40,706 --> 00:45:42,874
el mi-a spus: "Vreau sã-þi stabilesti
un scop care sã fie atât de mare

873
00:45:42,924 --> 00:45:45,092
încât, dacã îl vei
realiza, sã rãmâi trasnit.

874
00:45:45,135 --> 00:45:47,210
Atunci îþi vei da seama
ca numai datoritã a ceea ce te-am învãþat

875
00:45:47,551 --> 00:45:49,246
ai ajuns unde ai ajuns."

876
00:45:50,164 --> 00:45:51,318
Pe vremea aceea

877
00:45:51,664 --> 00:45:53,544
câºtigam cam 8000 de dolari pe an

878
00:45:54,647 --> 00:45:57,057
si, nu ºtiu de ce, mi-am dorit ceva concret,

879
00:45:57,479 --> 00:45:58,712
aºa ca am spus,

880
00:45:58,754 --> 00:46:00,461
"Vreau sã câºtig 100
de mii de dolari pe an."

881
00:46:00,511 --> 00:46:02,133
Nu aveam nici o idee
cum ar putea sã se întâmple asta.

882
00:46:02,400 --> 00:46:04,242
Nu vedeam nici o strategie,
nici o posibilitate,

883
00:46:04,728 --> 00:46:06,610
insa am zis doar, "am sã susþin asta,

884
00:46:06,856 --> 00:46:07,703
am sã cred în asta,

885
00:46:07,753 --> 00:46:09,733
ma voi comporta ca si
când asta ar fi adevãrat,

886
00:46:09,761 --> 00:46:11,215
ºi îmi voi încredinþa dorinþa Universului."

887
00:46:11,622 --> 00:46:12,539
Asta am fãcut.

888
00:46:12,589 --> 00:46:14,514
Unul dintre lucrurile
pe care le-am învãþat de la el

889
00:46:14,782 --> 00:46:18,124
a fost sã închid ochii
ºi sã-mi vizualizez scopurile

890
00:46:18,781 --> 00:46:20,540
ca ºi când ar fi deja atinse.

891
00:46:20,590 --> 00:46:23,072
Aºa ca am scris
pe o bancnota o suta de mii

892
00:46:23,122 --> 00:46:24,075
ºi am lipit-o de tavan,

893
00:46:24,125 --> 00:46:25,933
aºa încât sã fie primul lucru
pe care sã-l vãd când mã trezesc.

894
00:46:26,524 --> 00:46:28,176
M-am uitat în sus ºi bancnota era acolo

895
00:46:28,226 --> 00:46:29,829
iar asta mi-a amintit de dorinþa mea.

896
00:46:30,149 --> 00:46:32,193
Apoi am închis ochii ºi m-am vizualizat

897
00:46:32,243 --> 00:46:33,929
trãind ca ºi când
as avea o suta de mii de dolari.

898
00:46:38,122 --> 00:46:41,452
În primele 30 de zile
nu s-a întâmplat nimic semniiiiificativ.

899
00:46:42,106 --> 00:46:43,093
Nu-mi venea nici o idee,

900
00:46:43,332 --> 00:46:45,142
nimeni nu-mi dãdea mai mulþi bani.

901
00:46:46,168 --> 00:46:47,592
Dintr-o data, când eram la dus,

902
00:46:47,762 --> 00:46:49,127
cam dupã o luna,

903
00:46:49,177 --> 00:46:51,293
mi-a venit o idee de o
suta de mii de dolari.

904
00:46:51,312 --> 00:46:52,438
Pur ºi simplu mi-a venit.

905
00:46:52,781 --> 00:46:53,797
Scrisesem o carte,

906
00:46:54,016 --> 00:46:56,485
ºi m-am gândit cã dacã voi vinde
patru sute de mii de exemplare

907
00:46:56,868 --> 00:46:58,741
cu un sfert de dolar bucata

908
00:46:58,974 --> 00:47:00,055
asta va însemna o suta de mii de dolari.

909
00:47:00,552 --> 00:47:01,641
Cartea era demult acolo,

910
00:47:01,691 --> 00:47:03,484
dar nu-mi trecuse niciodatã
o astfel de idee prin minte.

911
00:47:05,341 --> 00:47:09,233
Când te simþi inspirat, trebuie sã fii
încrezãtor ºi sã acþionezi în consecinþa.

912
00:47:10,986 --> 00:47:12,163
Nu ºtiam cum sã fac asta,

913
00:47:12,213 --> 00:47:14,372
nu ºtiam cum sã vând
patru sute de mii de exemplare,

914
00:47:14,636 --> 00:47:15,807
nu încercasem niciodatã aºa ceva.

915
00:47:15,841 --> 00:47:19,302
Atunci mi-au cãzut ochii, într-un
supermarket, pe revista Naþional Inquirer.

916
00:47:19,343 --> 00:47:22,086
O vãzusem de un milion ori, dar
n-o bagasem în seama pânã atunci.

917
00:47:22,121 --> 00:47:23,862
Acum mi-a sãrit dintr-o data în ochi.

918
00:47:24,401 --> 00:47:26,120
ªi m-am gândit,
"Dacã cititorii ar ºti de cartea mea,

919
00:47:26,360 --> 00:47:29,090
cu siguranþa s-ar gãsi patru sute de mii
sa o cumpere.

920
00:47:29,109 --> 00:47:31,954
ªase sãptãmâni mai târziu am þinut o
conferinta la Hunter College în New York,

921
00:47:32,019 --> 00:47:34,767
in fata a ºase sute de profesori. La
sfârºit, o femeie s-a desprins din auditoriu

922
00:47:34,817 --> 00:47:37,187
ºi mi-a spus, "Grozava conferinta, aº vrea
sa fac un interviu cu tine.

923
00:47:37,597 --> 00:47:38,787
Iatã cartea mea de vizita."

924
00:47:39,028 --> 00:47:40,187
Atunci am întrebat-o, "Pentru cine scrii?"

925
00:47:40,237 --> 00:47:41,071
"Sunt liber-profesionista,

926
00:47:41,121 --> 00:47:43,515
dar de obicei colaborez
cu Naþional Inquirer."

927
00:47:45,441 --> 00:47:47,396
Ascultand-o, mi-a trecut prin cap

928
00:47:47,446 --> 00:47:49,352
coloana sonora din Twilight Zone.

929
00:47:50,711 --> 00:47:51,914
Chestia asta chiar funcþioneazã.

930
00:47:52,245 --> 00:47:53,603
Aºa ca articolul a apãrut

931
00:47:54,005 --> 00:47:55,834
ºi vânzãrile cãrþii mele
au început sã creascã.

932
00:47:56,757 --> 00:47:58,348
Însã ceea ce voiam sã subliniez e ca

933
00:47:58,589 --> 00:47:59,856
am atras în viaþa mea

934
00:48:00,156 --> 00:48:01,935
toate aceste evenimente,
inclusiv aceasta persoana.

935
00:48:02,681 --> 00:48:04,779
Pe scurt,

936
00:48:05,085 --> 00:48:07,398
nu am fãcut
o suta de mii de dolari în acel an.

937
00:48:07,682 --> 00:48:09,982
Am fãcut 92,327 dolari.

938
00:48:10,745 --> 00:48:12,654
Credeþi ca am fost deprimat
ºi ca mi-am spus,

939
00:48:12,704 --> 00:48:13,761
"Treaba asta nu merge?"

940
00:48:13,811 --> 00:48:15,446
Nu, am spus, "Este extraordinar!"

941
00:48:15,674 --> 00:48:16,923
Atunci soþia mea mi-a spus,

942
00:48:17,139 --> 00:48:18,308
"Dacã a mers cu o suta de mii,

943
00:48:18,573 --> 00:48:19,875
crezi cã ar merge ºi cu un milion?"

944
00:48:20,277 --> 00:48:22,218
"Nu ºtiu, am rãspuns, cred cã da.
Hai sã încercãm."

945
00:48:23,006 --> 00:48:24,729
Editorul meu mi-a scris un cec.

946
00:48:25,039 --> 00:48:27,009
Era un cec de drepturi de autor

947
00:48:27,414 --> 00:48:28,538
pentru carte.

948
00:48:28,588 --> 00:48:30,278
A desenat ºi o figura zambitoare
lângã semnãtura,

949
00:48:30,484 --> 00:48:32,119
pentru cã era primul cec
de un milion de dolari pe care îl scrisese.

950
00:48:34,154 --> 00:48:36,120
Acum ºtiu din experienþa,

951
00:48:36,635 --> 00:48:37,667
pentru cã am vrut sã-l testez,

952
00:48:37,885 --> 00:48:39,373
ºtiu cã Secretul funcþioneazã.

953
00:48:40,666 --> 00:48:41,771
Funcþioneazã garantat.

954
00:48:44,988 --> 00:48:46,638
Îmi închipui acum o mulþime de oameni

955
00:48:46,854 --> 00:48:48,522
care urmãresc acest film ºi se gândesc,

956
00:48:48,806 --> 00:48:52,556
Cum pot sã atrag mai
mulþi bani în viaþa mea?

957
00:48:53,325 --> 00:48:55,163
Cum pot face rost de mai mulþi verzisori?

958
00:48:55,839 --> 00:48:57,556
Cum pot dobândi
mai multã bogãþie ºi prosperitate?

959
00:48:59,106 --> 00:49:00,445
Cum pot eu, care îmi iubesc slujba,

960
00:49:01,592 --> 00:49:03,359
sã-mi rezolv datoriile pe care le am

961
00:49:03,865 --> 00:49:07,671
ºi sã sparg zidul care este
intre mine ºi acei bani?

962
00:49:08,113 --> 00:49:09,457
Poate cã zidul este tocmai slujba.

963
00:49:09,874 --> 00:49:11,391
Cum pot avea mai mult?

964
00:49:13,031 --> 00:49:14,139
Îndrãzneºte!

965
00:49:14,189 --> 00:49:16,313
Ne întoarcem la unul dintre lucrurile
pe care le-am tot discutat.

966
00:49:18,120 --> 00:49:19,564
Treaba ta este doar sã declari

967
00:49:19,801 --> 00:49:21,712
ce îþi doreºti din catalogul Universului.

968
00:49:22,168 --> 00:49:24,039
Dacã banii sunt acest lucru,

969
00:49:24,259 --> 00:49:26,019
declara cât de mult ai vrea sã ai.

970
00:49:26,761 --> 00:49:28,137
Aº vrea sã am

971
00:49:28,791 --> 00:49:31,066
25,000 de dolari dintr-o data,

972
00:49:31,677 --> 00:49:33,177
in urmãtoarele 30 de zile

973
00:49:33,743 --> 00:49:35,161
sau în orice alt interval de timp.

974
00:49:35,586 --> 00:49:36,768
Trebuie însã sã crezi în ceea ce îþi propui.

975
00:49:36,818 --> 00:49:38,608
Mulþi oameni îºi fac un scop
din a scãpa de datorii.

976
00:49:38,823 --> 00:49:40,497
O astfel de atitudine te va tine
îndatorat pentru totdeauna.

977
00:49:41,192 --> 00:49:42,912
Atragi toate lucrurile la care te gândeºti.

978
00:49:42,959 --> 00:49:44,809
Vei spune, dar eu mã gândesc
cum sã scap de datorii.

979
00:49:44,859 --> 00:49:47,030
Nu conteazã dacã te gândeºti la cum sã te
îndatorezi sau la cum sã scapi de datorii,

980
00:49:47,080 --> 00:49:48,694
dacã te gândeºti la datorii
vei atrage datorii.

981
00:49:51,038 --> 00:49:52,917
Pune la punct un program
de plata automata a datoriilor

982
00:49:53,199 --> 00:49:55,466
ºi apoi începe sã te
gândeºti la prosperitate.

983
00:49:55,525 --> 00:49:56,695
Oamenii îmi spun, de multe ori,

984
00:49:57,029 --> 00:49:59,223
"Aº vrea sã-mi dublez
veniturile anul viitor."

985
00:49:59,275 --> 00:50:02,415
Însã când analizezi acþiunile lor,
ei nu fac nimic

986
00:50:02,767 --> 00:50:04,446
din ceea ce ar conduce
la scopul pe care ºi l-au propus.

987
00:50:05,463 --> 00:50:06,399
Atunci se întorc ºi zic,

988
00:50:06,449 --> 00:50:07,876
"N-are rost sã mai continuu aºa."

989
00:50:08,323 --> 00:50:10,125
Iar Universul le rãspunde,
"Dorinþa ta este lege pentru mine."

990
00:50:11,387 --> 00:50:13,265
Atunci când te frãmânti
ca nu ai destui bani,

991
00:50:13,685 --> 00:50:16,591
când i te plângi prietenului tau
ca nu ai destui bani,

992
00:50:17,403 --> 00:50:20,064
când te simþi nefericit
ca nu ai destui bani,

993
00:50:21,486 --> 00:50:23,280
activezi în interiorul tau

994
00:50:23,871 --> 00:50:25,967
sau continui sã activezi un gând

995
00:50:26,965 --> 00:50:29,121
care este exact opusul dorinþei
pe care ai exprimat-o.

996
00:50:30,819 --> 00:50:31,780
Pe scurt,

997
00:50:31,802 --> 00:50:36,217
nu poþi sã ajungi sã ai mai mulþi bani dacã te
concentrezi tot timpul asupra "nu am de ajuns".

998
00:50:36,280 --> 00:50:37,797
Când am înþeles prima datã Secretul

999
00:50:38,126 --> 00:50:40,266
eram plin de datorii,

1000
00:50:41,016 --> 00:50:43,532
primeam în fiecare zi instiinþari de plata.

1001
00:50:44,077 --> 00:50:46,913
Cum puteam schimba aceasta situaþie?

1002
00:50:47,774 --> 00:50:49,381
Legea atracþiei spune

1003
00:50:49,598 --> 00:50:51,141
ca primeºti lucrurile la care te gândeºti.

1004
00:50:51,474 --> 00:50:52,537
Aºa ca am luat un formular bancar,

1005
00:50:53,065 --> 00:50:54,575
am ºters sumele de acolo

1006
00:50:54,874 --> 00:50:56,076
ºi am scris o cifra nouã.

1007
00:50:56,380 --> 00:50:58,546
Am scris exact ce suma
imi doream sã am în banca.

1008
00:51:00,379 --> 00:51:02,695
Dacã aº vizualiza cecurile
pe care mi le doresc?

1009
00:51:03,097 --> 00:51:04,059
Aºa ca am vizualizat

1010
00:51:04,109 --> 00:51:05,595
un teanc de cecuri
care sã îmi vina prin posta.

1011
00:51:06,452 --> 00:51:09,336
În doar o luna,
lucrurile au început sã se schimbe.

1012
00:51:09,827 --> 00:51:10,924
Este uimitor.

1013
00:51:11,188 --> 00:51:12,686
Astãzi gãsesc în cutia poºtala
aproape numai cecuri.

1014
00:51:13,079 --> 00:51:14,939
Gãsesc ºi câteva facturi,
dar cecurile sunt mai multe.

1015
00:51:15,524 --> 00:51:16,898
Am crescut având în cap refrenul "trebuie
sa munceºti din greu pentru bani,

1016
00:51:16,948 --> 00:51:18,257
trebuie sã munceºti din greu pentru bani."

1017
00:51:18,800 --> 00:51:20,708
Acum l-am înlocuit cu altul,

1018
00:51:20,758 --> 00:51:22,084
"Banii se câºtiga uºor ºi repede."

1019
00:51:22,505 --> 00:51:24,348
La început totul pare
o mare pãcãleala, bineînþeles.

1020
00:51:24,551 --> 00:51:25,650
Exista o parte a creierului tãu care spune,

1021
00:51:25,700 --> 00:51:27,097
"Micinosule, de fapt este greu."

1022
00:51:27,379 --> 00:51:29,148
Trebuie sã te obiºnuiesti
cu acest meci de tenis

1023
00:51:29,198 --> 00:51:30,210
care va dura o vreme.

1024
00:51:30,809 --> 00:51:34,121
Când este vorba de a crea bunãstare, trebuie
ºtiut ca bunãstarea este o stare a minþii.

1025
00:51:34,164 --> 00:51:36,230
Totul se rezuma la felul cum gândeºti.

1026
00:51:36,604 --> 00:51:38,500
80 la suta din ceea ce îi învãþ pe oameni

1027
00:51:38,791 --> 00:51:42,024
se refera la psihologia lor,
la felul în care gândesc.

1028
00:51:42,971 --> 00:51:44,336
Unii dintre cei care mã asculta spun,

1029
00:51:44,386 --> 00:51:45,702
"Ei bine, tu poþi sã faci asta, eu nu."

1030
00:51:46,055 --> 00:51:47,636
Oricine are capacitatea de a schimba

1031
00:51:47,686 --> 00:51:50,759
felul cum se raporteazã
la ceilalþi ºi la bani.

1032
00:51:54,705 --> 00:51:55,948
Am cunoscut o mulþime de oameni care

1033
00:51:55,998 --> 00:51:57,156
produceau o groaza de bani,

1034
00:51:57,449 --> 00:51:59,630
insa relaþiile lor cu
ceilalþi erau mizerabile.

1035
00:51:59,667 --> 00:52:01,187
E vorba doar de un termen tehnic.

1036
00:52:02,124 --> 00:52:03,927
Asta nu este bunãstare, chiar nu este.

1037
00:52:04,155 --> 00:52:06,152
Poþi sã alergi dupã bani
ºi poþi sã te îmbogãteºti,

1038
00:52:06,721 --> 00:52:08,106
insa asta nu-þi garanteazã bunãstarea.

1039
00:52:09,126 --> 00:52:10,879
Nu vreau sã spun
ca banii nu ar fi o parte a bunãstãrii,

1040
00:52:11,173 --> 00:52:12,170
dîmpotriva,

1041
00:52:12,458 --> 00:52:13,537
insa sunt doar o parte.

1042
00:52:13,866 --> 00:52:15,405
Pe de altã parte,
întâlnesc o mulþime de oameni,

1043
00:52:15,455 --> 00:52:17,043
sa le spunem "de spirit",

1044
00:52:17,361 --> 00:52:18,788
care însã sunt bolnavi ºi sãraci tot timpul.

1045
00:52:19,278 --> 00:52:20,750
Nici asta nu este bunãstare.

1046
00:52:22,109 --> 00:52:24,420
Viaþa înseamnã abundenta.
În toate domeniile.

1047
00:52:26,007 --> 00:52:29,281
Mulþi oameni din Occident
cautã succesul,

1048
00:52:30,054 --> 00:52:32,218
vor casa lor,
vor ca afacerea lor sã prospere,

1049
00:52:32,268 --> 00:52:33,655
vor toate aceste lucruri.

1050
00:52:34,208 --> 00:52:36,113
Însã ceea ce am descoperit
este ca a avea toate acele lucruri

1051
00:52:36,163 --> 00:52:39,314
nu reprezintã o garantie
a ceea ce vor cu adevãrat,

1052
00:52:39,532 --> 00:52:40,779
adica fericire.

1053
00:52:44,717 --> 00:52:46,624
Fericirea nu vine

1054
00:52:46,861 --> 00:52:48,507
dupã ce ai dobândit toate lucrurile
pe care le doreºti.

1055
00:52:48,634 --> 00:52:50,101
Este exact invers.

1056
00:52:50,151 --> 00:52:52,110
Întâi trebuie sã ai o stare de spirit bunã,

1057
00:52:52,329 --> 00:52:53,399
împãcata,

1058
00:52:53,644 --> 00:52:55,644
dominatã de o viziune interioarã,

1059
00:52:56,549 --> 00:52:58,470
dupã care vor veni
ºi celelalte lucruri din afarã.

1060
00:53:12,540 --> 00:53:14,269
Secretul înseamnã pentru mine

1061
00:53:14,898 --> 00:53:18,429
ca noi suntem creatorii
propriului nostru univers.

1062
00:53:19,194 --> 00:53:22,339
ªi ca orice dorinþa a unui lucru

1063
00:53:23,153 --> 00:53:24,805
va aduce lucrul în viaþa noastrã.

1064
00:53:26,788 --> 00:53:28,494
De aceea este foarte important
ceea ce îþi doreºti,

1065
00:53:28,904 --> 00:53:30,774
ce gânduri ai, ce sentimente,

1066
00:53:31,288 --> 00:53:33,242
pentru cã toate acestea vor prinde viaþa.

1067
00:53:35,390 --> 00:53:37,921
Într-o zi am intrat în casa cuiva

1068
00:53:38,289 --> 00:53:41,195
care era un regizor
ºi un producãtor celebru.

1069
00:53:42,648 --> 00:53:47,104
În fiecare colþ al casei sale
era imaginea unei femei frumoase,

1070
00:53:47,154 --> 00:53:49,356
dezbrãcatã, acoperitã doar cu un voal,

1071
00:53:49,666 --> 00:53:50,636
care parca spunea,

1072
00:53:50,837 --> 00:53:52,948
"Nu mã uit la tine, nu te vãd",

1073
00:53:54,152 --> 00:53:55,094
ºi eu am spus,

1074
00:53:55,306 --> 00:53:56,894
"Se pare cã ai probleme în dragoste"

1075
00:53:57,482 --> 00:53:59,078
"Eºti cumva vizionar?"

1076
00:53:59,128 --> 00:54:02,921
"Nu, dar uitat-te, în ºapte locuri,
ai exact aceeaºi femeie."

1077
00:54:03,888 --> 00:54:05,625
"Dar îmi plac imaginile acestea.
Le-am pictat eu însumi."

1078
00:54:06,144 --> 00:54:07,332
"Asta e ºi mai rãu", am spus,

1079
00:54:07,654 --> 00:54:09,936
"pentru cã þi-ai pus
toatã creativitatea aici."

1080
00:54:11,033 --> 00:54:12,645
El era un om foarte arãtos,

1081
00:54:13,188 --> 00:54:15,064
înconjurat tot timpul de actriþe,

1082
00:54:15,311 --> 00:54:16,774
pentru cã asta îi era meseria,

1083
00:54:17,061 --> 00:54:18,813
insa nu putea dobândi dragostea.

1084
00:54:19,865 --> 00:54:21,406
L-am întrebat, "Ce îþi doreºti?"

1085
00:54:21,656 --> 00:54:22,999
"Îmi doresc sã mã întâlnesc
cu trei femei pe sãptãmâna."

1086
00:54:23,421 --> 00:54:25,453
"Atunci picteazã-te
înconjurat de trei femei

1087
00:54:25,773 --> 00:54:27,154
ºi aºeazã aceasta imagine i
n fiecare colþ al casei."

1088
00:54:34,426 --> 00:54:36,713
Peste ºase luni m-am întâlnit cu el
in Europa ºi l-am întrebat

1089
00:54:36,763 --> 00:54:37,691
"Cum stai cu viaþa amoroasa?"

1090
00:54:37,741 --> 00:54:40,082
"Grozav, tocmai m-au sunat acele femei,
vor sã ne întâlnim."

1091
00:54:40,411 --> 00:54:41,566
"pentru cã asta a fost dorinþa ta."

1092
00:54:41,895 --> 00:54:43,035
"Acum am trei întâlniri pe sãptãmâna.

1093
00:54:43,580 --> 00:54:44,757
Femeile se bat pe mine."

1094
00:54:45,572 --> 00:54:46,745
"Bravo þie."

1095
00:54:47,177 --> 00:54:48,307
"Însã vreau sã mã stabilizez un pic.

1096
00:54:50,121 --> 00:54:51,885
Vreau sã mã cãsãtoresc,
vreau o poveste romantica."

1097
00:54:53,509 --> 00:54:55,005
"Ei bine, atunci picteaz-o."

1098
00:54:56,697 --> 00:54:59,153
Aºa ca s-a pictat
având o relaþie romantica

1099
00:55:01,446 --> 00:55:04,635
ºi un an mai târziu s-a cãsãtorit,
iar acum este foarte fericit.

1100
00:55:08,483 --> 00:55:11,851
Totul pentru cã ºi-a exprimat dorinþa.

1101
00:55:11,901 --> 00:55:13,858
Dorinþa era în el de mulþi ani,

1102
00:55:14,101 --> 00:55:15,304
insa nu s-a concreþizat

1103
00:55:15,585 --> 00:55:18,011
pentru cã nu se putea manifesta,

1104
00:55:18,061 --> 00:55:20,117
fiind inabuºita mereu

1105
00:55:20,557 --> 00:55:22,824
de o parte a propriului sine
care îi spunea cã nu se poate.

1106
00:55:27,134 --> 00:55:28,636
Aºa cã dacã aþi aflat aceste lucruri,

1107
00:55:28,840 --> 00:55:30,041
începeþi sã vã jucaþi cu ele.

1108
00:55:33,283 --> 00:55:35,433
În interiorul unei relaþii, este important

1109
00:55:36,040 --> 00:55:38,980
sa înþelegi mai întâi
cine poate intra în acea relaþie.

1110
00:55:39,345 --> 00:55:41,073
Nu vorbesc de partenerul tãu,

1111
00:55:41,313 --> 00:55:42,276
ci despre tine.

1112
00:55:42,563 --> 00:55:44,878
Cum poþi crede cã cineva
se poate simþi bine cu tine

1113
00:55:45,193 --> 00:55:46,720
dacã tu însuþi nu te simþi bine cu tine?

1114
00:55:47,694 --> 00:55:48,580
Din nou,

1115
00:55:48,630 --> 00:55:50,857
Legea atracþiei sau Secretul

1116
00:55:51,098 --> 00:55:52,886
este sã aduci o stare de bine în viaþa ta,

1117
00:55:52,936 --> 00:55:54,675
iar asta trebuie sã-þi fie extrem de clar.

1118
00:55:54,903 --> 00:55:56,078
Gândeºte-te la urmãtorul lucru:

1119
00:55:56,810 --> 00:55:58,052
Te porþi cu tine însuþi

1120
00:55:58,592 --> 00:56:00,706
aºa cum ai vrea
sa se poarte ceilalþi cu tine?

1121
00:56:01,661 --> 00:56:03,220
Tu trebuie sã devii propria ta soluþie.

1122
00:56:03,626 --> 00:56:04,704
Nu spune,

1123
00:56:04,754 --> 00:56:06,409
"Îmi eºti dator
ºi trebuie sã-mi dai mai mult."

1124
00:56:06,660 --> 00:56:08,075
În loc de asta,
dãruieºte-te mai mult þie însuþi.

1125
00:56:08,349 --> 00:56:10,100
Fã-þi timp pentru a te dãrui þie însuþi,

1126
00:56:10,137 --> 00:56:11,117
pentru a te umple

1127
00:56:11,167 --> 00:56:13,054
pânã la punctul în care dai pe dinafarã.

1128
00:56:16,483 --> 00:56:19,196
Am avut multe relaþii
in care aºteptam ca partenerul meu

1129
00:56:19,656 --> 00:56:21,053
sã-mi arate cât sunt de frumoasã.

1130
00:56:21,499 --> 00:56:23,617
Aveam nevoie ca el
sã-mi arate cã sunt frumoasa,

1131
00:56:24,851 --> 00:56:26,246
pentru cã eu nu mã simþeam frumoasã.

1132
00:56:26,712 --> 00:56:28,756
Pentru cã atunci când eram adolescenta,
idolii mei

1133
00:56:30,727 --> 00:56:31,908
erai îngerii lui Charlie,

1134
00:56:32,148 --> 00:56:33,560
sau Femeia fantastica.

1135
00:56:34,118 --> 00:56:36,574
Deºi acestea erau femei frumoase,

1136
00:56:37,061 --> 00:56:38,726
nici una dintre ele nu îmi semãna.

1137
00:56:39,337 --> 00:56:40,876
Abia în momentul în care m-am oprit

1138
00:56:41,079 --> 00:56:42,555
ºi m-am îndrãgostit de Lisa

1139
00:56:42,938 --> 00:56:45,752
care avea buze carnoase,
solduri proeminente, piele cafenie

1140
00:56:45,969 --> 00:56:49,534
abia atunci restul lumii
a început sã se îndrãgostesca de Lisa.

1141
00:56:50,226 --> 00:56:52,393
Sunt aºa de grozav!

1142
00:56:52,765 --> 00:56:55,501
Mã studiez de 44 de ani,

1143
00:56:55,781 --> 00:56:57,203
imi vine sã mã sãrut!

1144
00:56:58,034 --> 00:56:59,892
Asta pentru cã ajungi
sa te iubeºti pe tine însuþi.

1145
00:57:00,196 --> 00:57:01,266
Nu vorbesc de auto-înºelare.

1146
00:57:01,316 --> 00:57:03,196
Vorbesc de respectul pentru tine însuþi.

1147
00:57:03,548 --> 00:57:04,972
Atunci când te iubeºti pe tine însuþi,

1148
00:57:05,022 --> 00:57:06,026
ii vei iubi ºi pe ceilalþi.

1149
00:57:06,433 --> 00:57:07,538
Uneori oamenii spun,

1150
00:57:07,588 --> 00:57:09,711
"Oamenii cu care lucrez
sunt atât de negativiºti", sau

1151
00:57:09,928 --> 00:57:12,285
"Omul cu care trãiesc
este atât de furios", sau

1152
00:57:12,644 --> 00:57:15,160
"Copiii îmi fac numai necazuri".

1153
00:57:16,026 --> 00:57:16,879
Noi le rãspundem,

1154
00:57:16,929 --> 00:57:21,114
trebuie sã te orientezi cãtre partea
cea mai bunã a oamenilor din jurul tãu.

1155
00:57:22,410 --> 00:57:24,449
Fã-þi un caiet

1156
00:57:24,660 --> 00:57:26,276
in care sã notezi toate calitãþile

1157
00:57:26,326 --> 00:57:28,646
oamenilor din preajma ta.

1158
00:57:39,531 --> 00:57:42,116
Se poate sã fi avut confruntari cu unii,

1159
00:57:42,531 --> 00:57:43,900
sã fi avut cu ei o relaþie îngrozitoare,

1160
00:57:45,109 --> 00:57:46,351
insa în mintea ta,

1161
00:57:47,001 --> 00:57:48,778
cu destul efort, recunoaºtem,

1162
00:57:49,212 --> 00:57:51,417
pe mãsura ce te concentrezi
asupra lucrurilor care îþi plac la ei,

1163
00:57:52,042 --> 00:57:54,743
oamenii aceia vor deveni
pentru tine pozitivi.

1164
00:57:56,346 --> 00:57:58,836
Chiar dacã nu poþi influenta
lumea în care ei trãiesc,

1165
00:57:59,200 --> 00:58:01,000
dacã ei au o stare de spirit
sau o atitudine

1166
00:58:01,050 --> 00:58:02,336
care nu se potriveºte

1167
00:58:02,386 --> 00:58:05,031
cu starea de spirit
ºi atitudinea ta în privinþa lor,

1168
00:58:05,660 --> 00:58:07,278
nu va veþi mai intersecta.

1169
00:58:09,279 --> 00:58:11,908
Legea atracþiei
nu o sã vã mai punã în acelaºi spaþiu.

1170
00:58:12,733 --> 00:58:14,181
Frecvenþele voastre nu se mai potrivesc.

1171
00:58:15,730 --> 00:58:17,819
Dacã þi-ai cunoaºte potenþialul
de a te simþi bine,

1172
00:58:18,396 --> 00:58:21,795
nu ai mai cere nimãnui sã se schimbe
pentru cã tu sã te simþi bine.

1173
00:58:22,749 --> 00:58:23,758
Te-ai elibera

1174
00:58:24,196 --> 00:58:26,337
de acea nevoie impovaratoare

1175
00:58:26,977 --> 00:58:28,474
de a controla lumea,

1176
00:58:29,086 --> 00:58:30,527
de a-þi controla partenerul,

1177
00:58:30,771 --> 00:58:31,744
de a-þi controla copilul.

1178
00:58:33,135 --> 00:58:35,184
Eºti singurul care
poate crea propria ta realitate.

1179
00:58:36,869 --> 00:58:38,391
Pentru cã nimeni
nu poate gândi pentru tine.

1180
00:58:38,712 --> 00:58:39,826
Nimeni nu poate face asta în locul tãu.

1181
00:58:40,196 --> 00:58:41,228
Numai tu.

1182
00:58:41,619 --> 00:58:42,745
Fiecare particica din tine.

1183
00:58:55,750 --> 00:58:58,125
Este important
sã-þi dai seama ca trupul tau

1184
00:58:58,374 --> 00:59:00,043
este produsul gândurilor tale.

1185
00:59:00,951 --> 00:59:02,980
Începem sã înþelegem, în medicina,

1186
00:59:03,264 --> 00:59:05,887
gradul în care gândurile ºi emoþiile

1187
00:59:05,937 --> 00:59:08,951
determina de fapt
substanþa fizica ºi structura

1188
00:59:09,375 --> 00:59:10,688
ºi functiile corpului nostru.

1189
00:59:11,312 --> 00:59:13,069
ªtim cã exista, în arta vindecarii,

1190
00:59:13,361 --> 00:59:14,333
efectul placebo.

1191
00:59:15,656 --> 00:59:17,241
Placebo este ceva despre care se spune

1192
00:59:17,291 --> 00:59:18,827
ca nu are nici un efect asupra corpului,

1193
00:59:19,413 --> 00:59:20,524
precum o pilula de zahãr.

1194
00:59:20,922 --> 00:59:21,954
Îi spui pacientului

1195
00:59:22,202 --> 00:59:23,374
ca ea are acelaºi efect curãþiv.

1196
00:59:23,642 --> 00:59:25,204
Ceea ce se întâmpla este ca pilula placebo
are acelaºi efect

1197
00:59:25,410 --> 00:59:26,328
dacã nu uneori chiar mai mare

1198
00:59:26,625 --> 00:59:27,721
decat medicamentul propriu-zis

1199
00:59:28,034 --> 00:59:29,334
produs în acel scop.

1200
00:59:29,869 --> 00:59:31,817
Aºa ca s-a descoperit cã mintea omului
este cel mai important factor

1201
00:59:32,118 --> 00:59:33,453
in arta vindecarii.

1202
00:59:34,022 --> 00:59:35,377
Câteodatã mai mare decât medicamentele.

1203
00:59:37,319 --> 00:59:39,174
Dacã cineva este bolnav

1204
00:59:39,645 --> 00:59:41,314
ºi se pune problema
de a alege între a descoperi

1205
00:59:41,731 --> 00:59:43,559
ce anume din mintea lui creeazã boala

1206
00:59:43,761 --> 00:59:45,315
ºi medicamentul pentru acea boala,

1207
00:59:45,365 --> 00:59:47,286
dacã este vorba de o forma acuta a bolii,

1208
00:59:48,221 --> 00:59:49,179
care l-ar putea aduce în pragul morþii,

1209
00:59:49,706 --> 00:59:51,381
atunci, evident,
este indicat medicamentul,

1210
00:59:51,605 --> 00:59:53,120
explorand, în acelaºi timp,
cauza mentalã a bolii.

1211
00:59:53,441 --> 00:59:54,638
Aºa ca medicina nu trebuie negata.

1212
00:59:54,873 --> 00:59:56,029
Fiecare mod de a vindeca are rostul sãu.

1213
01:00:00,996 --> 01:00:04,305
Exista peste tot
un curent de stare de bine.

1214
01:00:05,466 --> 01:00:07,414
Este un curent de energie pozitiva pura.

1215
01:00:08,685 --> 01:00:10,354
Universul, din câte ºtim,

1216
01:00:10,915 --> 01:00:12,921
este plin numai cu o astfel de energie.

1217
01:00:14,061 --> 01:00:15,889
Trãim într-o lume
care se bazeazã pe bunãstare

1218
01:00:16,494 --> 01:00:18,289
ºi bunãstarea abunda.

1219
01:00:21,150 --> 01:00:23,322
Atunci când îi permiþi acestui flux
sa curga prin tine

1220
01:00:23,860 --> 01:00:24,905
in întregimea sa,

1221
01:00:24,955 --> 01:00:26,325
te simþi bine, foarte bine.

1222
01:00:26,775 --> 01:00:29,618
Când te îndepãrtezi un pic de el,
nu te mai simþi atât de bine.

1223
01:00:30,216 --> 01:00:32,809
Exista un singur flux de bunãtate
sau de stare de bine

1224
01:00:33,025 --> 01:00:34,967
cãruia tu îi permiþi sau nu te traverseze.

1225
01:00:35,017 --> 01:00:36,757
Emoþiile tale

1226
01:00:36,980 --> 01:00:39,292
iti spun în ce situaþie te afli.

1227
01:00:39,889 --> 01:00:42,819
Dacã îi permiþi acestei conexiuni
sa se manifeste

1228
01:00:43,036 --> 01:00:44,397
sau dacã îi opui rezistenþa.

1229
01:00:44,804 --> 01:00:47,197
Gândeºte-te la oamenii
care sunt în faza terminala a unei boli.

1230
01:00:48,011 --> 01:00:50,131
Gândeºte-te la cuvântul "ne-sãnãtos".

1231
01:00:50,790 --> 01:00:51,762
Descompune-l.

1232
01:00:51,982 --> 01:00:53,715
Este vorba de un corp
care nu este sãnãtos.

1233
01:00:55,011 --> 01:00:58,258
Exista o mie de diagnostice
ºi o mie de boli.

1234
01:00:59,952 --> 01:01:01,784
Ele reprezintã doar veriga slaba.

1235
01:01:02,142 --> 01:01:03,919
Toate sunt consecinþa unui singur lucru.

1236
01:01:04,141 --> 01:01:05,392
Stresul.

1237
01:01:06,102 --> 01:01:07,933
Dacã supui un lanþ unui stres
suficient de puternic,

1238
01:01:07,983 --> 01:01:09,764
dacã supui un sistem
unui stres suficient de puternic,

1239
01:01:09,814 --> 01:01:11,637
una dintre verigile sale va ceda.

1240
01:01:11,844 --> 01:01:14,846
Fiziologia noastrã creeazã boli
pentru a ne asigura un feed-back,

1241
01:01:14,896 --> 01:01:16,222
pentru a ne instiinþa

1242
01:01:16,272 --> 01:01:17,548
cã nu suntem echilibraþi,

1243
01:01:17,797 --> 01:01:19,698
ca nu iubim, cã nu suntem recunoscãtori.

1244
01:01:19,921 --> 01:01:21,437
Semnele ºi simptomele trupului nostru

1245
01:01:21,487 --> 01:01:23,201
nu sunt ceva îngrozitor în sine.

1246
01:01:23,690 --> 01:01:27,161
O întrebare frecventa
este aceea referitoare la boala.

1247
01:01:27,482 --> 01:01:29,065
Dacã o persoana s-a îmbolnãvit

1248
01:01:29,396 --> 01:01:30,872
sau se simte rãu

1249
01:01:33,781 --> 01:01:36,626
poate puterea de a gândi pozitiv
sa schimbe lucrurile?

1250
01:01:36,910 --> 01:01:38,272
Rãspunsul este da, cu siguranþa.

1251
01:01:38,766 --> 01:01:41,890
Pe 23 noiembrie am fost diagnosticata
de cancer la san.

1252
01:01:43,826 --> 01:01:46,607
Am crezut atunci, cu toatã puterea,

1253
01:01:47,703 --> 01:01:49,367
cã sunt deja vindecata.

1254
01:01:49,647 --> 01:01:51,564
Toatã ziua, de dimineaþa pana seara,

1255
01:01:51,799 --> 01:01:53,268
spuneam, "Mulþumesc pentru vindecare."

1256
01:01:54,000 --> 01:01:55,472
ªi aºa am continuat neabãtut.

1257
01:01:55,807 --> 01:01:57,207
"Mulþumesc pentru vindecare."

1258
01:01:57,426 --> 01:01:59,032
Credeam, în inima mea,
cã sunt vindecata.

1259
01:02:00,026 --> 01:02:02,846
Mã vedeam cã ºi când cancerul
n-ar fi fost niciodatã în corpul meu.

1260
01:02:04,588 --> 01:02:08,217
Unul dintre lucrurile pe care
le-am fãcut pentru a mã vindeca

1261
01:02:08,258 --> 01:02:10,827
a fost sã vãd filme foarte amuzante.

1262
01:02:10,958 --> 01:02:13,428
Aºa cã nu fãceam decât sã rad toatã ziua.

1263
01:02:13,478 --> 01:02:15,898
nu-mi puteam permite
nici un stres în viaþã,

1264
01:02:16,125 --> 01:02:19,637
pentru cã ºtiam cã stresul
este unul dintre cele mai rele lucruri

1265
01:02:19,687 --> 01:02:21,632
atunci când încerci sã te vindeci.

1266
01:02:22,881 --> 01:02:25,170
Din momentul în care am fost diagnosticata,
23 noiembrie,

1267
01:02:25,854 --> 01:02:28,043
pânã când m-am vindecat complet

1268
01:02:29,196 --> 01:02:30,931
au trecut aproximativ trei luni.

1269
01:02:33,119 --> 01:02:35,355
ªi asta fãrã radiaþii sau chimioterapie.

1270
01:02:37,545 --> 01:02:41,700
Se numeºte auto-vindecare.

1271
01:02:42,061 --> 01:02:43,592
Te rãneºti,

1272
01:02:43,828 --> 01:02:45,511
pielea creºte la loc.

1273
01:02:45,721 --> 01:02:47,198
Te infectezi,

1274
01:02:47,608 --> 01:02:50,389
sistemul imunitar ia în primire bacteriile
ºi te vindeca.

1275
01:02:52,387 --> 01:02:55,123
Sistemul imunitar este construit
pentru a vindeca.

1276
01:02:55,488 --> 01:02:57,583
Boala nu poate dura

1277
01:02:58,084 --> 01:03:00,701
într-un corp care este într-o stare
de sãnãtate emoþionalã.

1278
01:03:01,077 --> 01:03:04,376
Organismul nostru se dispenºeazã
de milioane de celule într-o secundã

1279
01:03:04,968 --> 01:03:07,283
ºi creeazã în aceeaºi secunda
milioane de celule noi.

1280
01:03:08,282 --> 01:03:11,284
De fapt, pãrþi întregi ale corpului tau
sunt înlocuite în fiecare zi.

1281
01:03:11,704 --> 01:03:12,845
Alte pãrþi sunt înlocuite în luni,

1282
01:03:12,895 --> 01:03:14,149
altele în ani.

1283
01:03:14,863 --> 01:03:15,988
Însã în decurs de câþiva ani

1284
01:03:16,038 --> 01:03:17,931
avem un corp nou-nouþ.

1285
01:03:19,001 --> 01:03:21,614
Dacã ai o boalã
ºi dacã te concentrezi asupra ei

1286
01:03:21,815 --> 01:03:23,114
ºi daca vorbeºti cu oamenii despre ea,

1287
01:03:24,580 --> 01:03:26,805
vei crea ºi mai multe celule bolnave.

1288
01:03:27,911 --> 01:03:29,775
Vizualizeazã-te ca trãind
într-un corp perfect sãnãtos.

1289
01:03:31,113 --> 01:03:32,942
Lasã-l pe doctor
sa se ocupe de boala.

1290
01:03:33,227 --> 01:03:35,987
Îþi dai seama de diferenþa
dintre a avea artrita

1291
01:03:36,256 --> 01:03:38,928
ºi a-þi fi frica de ea,
pe de o parte,

1292
01:03:39,199 --> 01:03:40,960
ºi a avea artrita

1293
01:03:41,316 --> 01:03:43,477
ºi a fi încrezãtor cã îþi va trece,
pe de altã parte?

1294
01:03:44,114 --> 01:03:45,981
Diferenþa dintre spaima ºi speranþa

1295
01:03:46,489 --> 01:03:48,884
este diferenþa dintre vindecare ºi boala.

1296
01:03:49,788 --> 01:03:53,229
Gândurile fericite conduc
la un metabolism fericit.

1297
01:03:53,766 --> 01:03:55,317
La un corp mai fericit ºi mai sãnãtos.

1298
01:03:55,723 --> 01:03:58,201
Gândurile negative, stresul

1299
01:03:58,559 --> 01:04:01,820
iti degradeazã corpul ºi creierul

1300
01:04:03,383 --> 01:04:05,108
pentru cã emoþiile noastre reconstruiesc,

1301
01:04:05,993 --> 01:04:09,434
recorganizeazã,
recreeazã continuu corpul nostru.

1302
01:04:10,135 --> 01:04:12,181
Înlãtura stresul fiziologic din organism

1303
01:04:12,541 --> 01:04:15,233
ºi corpul îºi va îndeplini
functiile pentru care a fost proiectat.

1304
01:04:15,811 --> 01:04:17,389
Se vindeca singur.

1305
01:04:17,603 --> 01:04:19,290
Am vãzut rinichi regeneraþi,

1306
01:04:20,287 --> 01:04:22,673
am vãzut cancerul disparãnd,

1307
01:04:23,835 --> 01:04:27,043
am vãzut vãzul
îmbunãtãþindu-se ºi revenind.

1308
01:04:28,136 --> 01:04:30,430
Am spus întotdeauna ca incurabil
înseamnã vindecabil dinlauntru.

1309
01:04:31,779 --> 01:04:34,728
Îþi poþi schimba viaþa ºi te poþi vindeca.

1310
01:04:41,063 --> 01:04:45,152
Povestea mea începe la 10 martie 1981.

1311
01:04:46,636 --> 01:04:49,229
Aceastã zi mi-a schimbat întreaga viaþã.
N-am s-o uit niciodatã.

1312
01:04:50,277 --> 01:04:51,747
M-am prãbuºit cu avionul.

1313
01:05:04,185 --> 01:05:06,280
Am ajuns la spital complet paralizat.

1314
01:05:07,360 --> 01:05:09,297
Sira spinarii îmi era distrusã,

1315
01:05:09,576 --> 01:05:11,967
aveam prima ºi a doua vertebra rupte,

1316
01:05:12,582 --> 01:05:16,625
reflexul de a inghiþi dispãruse,
nu puteam nici mânca nici bea

1317
01:05:16,863 --> 01:05:18,001
diafragma îmi era distrusã,

1318
01:05:18,256 --> 01:05:19,688
nu puteam sã respir,

1319
01:05:20,032 --> 01:05:21,675
tot ce puteam sã fac era sã clipesc.

1320
01:05:23,675 --> 01:05:26,094
Doctorii au spus, bineînþeles,
ca toatã viaþa o sã fiu o leguma.

1321
01:05:26,507 --> 01:05:28,236
Ceea ce voi putea face toatã viaþa
va fi sã clipesc.

1322
01:05:32,072 --> 01:05:35,435
Asta au crezut despre mine,
dar nu conteazã pãrerea lor.

1323
01:05:35,721 --> 01:05:37,150
Ce conta era ce credeam eu.

1324
01:05:43,892 --> 01:05:47,108
M-am imaginat ca fiind o
persoana normalã din nou,

1325
01:05:47,149 --> 01:05:49,399
care iese din spital pe propriile picioare.

1326
01:05:49,825 --> 01:05:52,690
Singurul lucru asupra cãruia puteam lucra
in spital era mintea mea.

1327
01:05:53,505 --> 01:05:55,070
Odatã ce ai mintea însã,

1328
01:05:55,346 --> 01:05:57,160
poþi pune lucrurile
acolo unde le este locul.

1329
01:06:01,739 --> 01:06:03,751
Eram conectatã la un aparat de respiraþie
iar medicii spuneau

1330
01:06:04,053 --> 01:06:06,093
ca nu voi mai putea respira
pentru cã diafragma îmi era distrusã.

1331
01:06:06,852 --> 01:06:08,283
Însã auzeam în mine
o voce care îmi spunea,

1332
01:06:08,584 --> 01:06:09,647
"Respira adânc, respira adânc."

1333
01:06:23,162 --> 01:06:26,566
Aºa ca în cele din urma
nu am mai avut nevoie de aparat.

1334
01:06:26,840 --> 01:06:28,338
Medicii nu aveau nici o explicaþie.

1335
01:06:28,754 --> 01:06:30,862
Nu-mi puteam permite sã las nici un lucru

1336
01:06:31,304 --> 01:06:32,520
sa între în mintea mea

1337
01:06:32,801 --> 01:06:35,239
care sã mã distragã
de la scopul ºi viziunea mea.

1338
01:06:43,951 --> 01:06:47,406
Mi-am stabilit în minte
sa ies din spital de Crãciun.

1339
01:06:48,743 --> 01:06:49,810
Acesta era scopul meu.

1340
01:07:04,152 --> 01:07:07,247
Peste opt luni
am ieºit din spital pe picioarele mele.

1341
01:07:07,909 --> 01:07:10,501
Medicii erau stupefiaþi.

1342
01:07:11,010 --> 01:07:13,387
Ziua aceea nu o voi uita niciodatã.

1343
01:07:15,434 --> 01:07:17,767
Pentru cei care mã urmãresc acum

1344
01:07:18,847 --> 01:07:19,842
ºi care sufera,

1345
01:07:20,059 --> 01:07:22,624
dacã ar fi sã-mi rezum viaþa

1346
01:07:22,968 --> 01:07:25,405
ºi sã le dau un sfat

1347
01:07:26,254 --> 01:07:29,538
mi-aº rezuma întreaga experienþa
in cinci cuvinte:

1348
01:07:30,109 --> 01:07:32,796
"Omul devine ceea ce gândeºte."

1349
01:07:47,759 --> 01:07:50,000
Sunt atât de mulþi oameni care

1350
01:07:50,313 --> 01:07:52,629
iºi trãiesc viaþa condiþionaþi din afarã.

1351
01:07:53,127 --> 01:07:55,054
Se uita în jurul lor
ºi vãd lucruri minunate,

1352
01:07:55,271 --> 01:07:57,955
ºi spun, "vrem mai multe asemenea lucruri,
suntem de acord cu ele,

1353
01:07:58,189 --> 01:08:00,492
suntem gata sã sprijinim producerea lor."

1354
01:08:01,143 --> 01:08:03,117
Însã apoi se uita
la lucrurile pe care nu le vor.

1355
01:08:03,676 --> 01:08:05,730
Lucruri groaznice,
pe care nu vor sã le trãiascã.

1356
01:08:06,144 --> 01:08:07,932
Nu vor sã le trãiascã nici alþii,

1357
01:08:08,199 --> 01:08:11,854
aºa cã spun, "Trebuie sã facem
ceva sã scãpam de aceste lucruri."

1358
01:08:11,943 --> 01:08:12,926
Însã nu îºi dau seama

1359
01:08:13,180 --> 01:08:14,638
ca, luptând împotriva a ceea ce nu doresc,

1360
01:08:15,005 --> 01:08:16,507
adaugã energie acelor lucruri.

1361
01:08:18,211 --> 01:08:19,734
În lume se duce un întreg rãzboi
împotriva sarãciei,

1362
01:08:19,991 --> 01:08:21,007
împotriva cancerului,

1363
01:08:21,243 --> 01:08:22,821
împotriva sarcinii la adolescente,

1364
01:08:23,466 --> 01:08:24,719
împotriva terorismului,

1365
01:08:24,952 --> 01:08:26,205
împotriva violenþei,

1366
01:08:26,565 --> 01:08:27,761
împotriva terorismului.

1367
01:08:28,248 --> 01:08:29,916
Am spus rãzboi împotriva terorismului?

1368
01:08:30,981 --> 01:08:32,420
Toate aceste eforturi

1369
01:08:32,840 --> 01:08:34,469
nu fac decât sã adauge energie
acelor lucruri rele,

1370
01:08:34,716 --> 01:08:36,791
pentru cã nu poþi spune "nu"
ºi sã faci astfel ca lucrul sã disparã.

1371
01:08:38,402 --> 01:08:40,326
Legea atracþiei acþioneazã ºi aici.

1372
01:08:40,771 --> 01:08:43,348
Rezistenþa împotriva unui lucru
il face sã persiste. C. Jung

1373
01:08:43,395 --> 01:08:44,773
Motivul pentru care
ceea ce nu-þi place persista

1374
01:08:45,146 --> 01:08:46,325
este pur ºi simplu rezistenþa ta,

1375
01:08:46,568 --> 01:08:47,775
faptul ca spui, "nu vreau acest lucru,

1376
01:08:48,037 --> 01:08:49,311
pentru cã mã face sã mã simt

1377
01:08:49,541 --> 01:08:50,548
aºa cum mã simt acum."

1378
01:08:50,757 --> 01:08:52,388
Aºa cã nu faci altceva
decât dai contur acestei emoþii,

1379
01:08:52,680 --> 01:08:54,467
"Uau, urãsc lucrul ãsta", ºi el este acolo,

1380
01:08:54,697 --> 01:08:55,935
vine cãtre tine.

1381
01:08:56,679 --> 01:08:58,761
Miºcãrile anti-rãzboinice
creeazã ºi mai multe rãzboaie.

1382
01:08:59,135 --> 01:09:00,969
Miºcãrile anti-drog
creeazã ºi mai multe droguri.

1383
01:09:01,527 --> 01:09:03,790
Pentru cã ne concentram
asupra a ceea ce nu vrem: droguri.

1384
01:09:03,923 --> 01:09:07,515
Oamenii spun, "De ce sã nu mã concentrez
asupra acestui lucru? Asta este adevãrat",

1385
01:09:07,546 --> 01:09:08,383
iar noi spunem,

1386
01:09:08,433 --> 01:09:11,090
asta este ca ºi când ai spune cã, pentru cã cineva
a acordat atenþie unui lucru pe care nu îl dorea,

1387
01:09:11,100 --> 01:09:12,826
suficient de mult încât sã se concreþizeze,

1388
01:09:14,670 --> 01:09:15,797
ar trebui sã fac ºi eu asta.

1389
01:09:16,638 --> 01:09:19,353
Însã noi nu prea înþelegem
acest raþionament.

1390
01:09:19,402 --> 01:09:20,936
Maica Tereza era fenomenala;
ea spunea,

1391
01:09:21,232 --> 01:09:22,516
"Nu mã voi alãtura niciodatã
miºcãrilor anti-rãzboinice.

1392
01:09:22,748 --> 01:09:24,159
Invitaþi-mã doar dacã este vorba
de miºcãri pentru pace."

1393
01:09:24,612 --> 01:09:26,083
Ea ºtia. Înþelegea secretul.

1394
01:09:26,642 --> 01:09:28,221
Uitaþi-vã numai ce a produs ea în lume.

1395
01:09:28,779 --> 01:09:31,857
Aºa cã dacã eºti anti-rãzboinic,
fii pro-pacifist.

1396
01:09:32,623 --> 01:09:34,442
Dacã lupti împotriva foametei,

1397
01:09:34,770 --> 01:09:37,834
fii pentru oamenii
care au de mâncare din abundenta.

1398
01:09:39,176 --> 01:09:41,565
Dacã eºti împotriva unui anume politician,

1399
01:09:42,141 --> 01:09:44,241
devino pro-oponentul sãu.

1400
01:09:45,359 --> 01:09:47,878
De multe ori alegerile
sunt câºtigate de persoana

1401
01:09:48,218 --> 01:09:49,975
pe care oamenii o resping

1402
01:09:50,305 --> 01:09:52,521
pentru cã acea persoana canalizeazã
toate energiile ºi toatã atenþia.

1403
01:09:52,844 --> 01:09:54,003
Trebuie sã te concentrezi

1404
01:09:54,299 --> 01:09:56,117
pe ceea ce vrei, nu pe ceea ce nu vrei.

1405
01:09:56,637 --> 01:09:57,954
E bine sã fii conºtient de ceea ce nu vrei,

1406
01:09:58,184 --> 01:10:00,107
pentru cã acesta
este elementul de contrast pentru

1407
01:10:00,451 --> 01:10:01,346
ceea ce vrei cu adevãrat.

1408
01:10:01,578 --> 01:10:02,558
Însã adevãrul este ca

1409
01:10:02,608 --> 01:10:04,039
cu cât vorbeºti mai mult
despre ceea ce nu vrei,

1410
01:10:04,089 --> 01:10:05,470
sau vorbeºti
despre cât de rãu este acel lucru,

1411
01:10:05,520 --> 01:10:07,125
sau te informezi despre asta tot timpul,

1412
01:10:07,328 --> 01:10:08,971
ºi apoi comentezi cât de groaznic este,

1413
01:10:09,210 --> 01:10:11,204
nu faci decât sã creezi
din ce în ce mai mult din acel lucru.

1414
01:10:11,569 --> 01:10:12,655
Oamenii îmi tot spun,

1415
01:10:12,896 --> 01:10:14,578
"Ei bine, James, trebuie sã fiu informat."

1416
01:10:15,068 --> 01:10:16,515
Poate cã trebuie sã fii ºi informat.

1417
01:10:16,962 --> 01:10:18,557
Însã nu trebuie sã fii inundat.

1418
01:10:19,336 --> 01:10:21,346
Învaþa sa fii calm

1419
01:10:22,160 --> 01:10:24,604
ºi sã-þi îndepãrtezi atenþia
de la ceea ce nu vrei,

1420
01:10:26,213 --> 01:10:29,871
ºi de la toatã încãrcãtura emoþionalã
pe care o aduce lucrul nedorit

1421
01:10:30,132 --> 01:10:31,707
ºi concentreazã-þi atenþia
asupra a ceea ce doreºti sã þi se întâmple.

1422
01:10:31,757 --> 01:10:33,396
Întotdeauna am spus cã,
atunci când vocea ºi viziunea

1423
01:10:33,446 --> 01:10:34,545
din interiorul tau

1424
01:10:34,595 --> 01:10:35,594
devin mai profunde,

1425
01:10:35,644 --> 01:10:37,113
mai clare ºi mai puternice

1426
01:10:37,163 --> 01:10:38,582
decat opiniile din exterior,

1427
01:10:38,784 --> 01:10:39,942
ai devenit stãpânul vieþii tale.

1428
01:10:44,474 --> 01:10:47,584
Nu eºti aici sã faci ca lumea
sa devinã exact ceea ce vrei tu.

1429
01:10:48,929 --> 01:10:51,417
Eºti aici pentru a crea în jurul tau
lumea pe care þi-o doreºti

1430
01:10:52,616 --> 01:10:54,275
in vreme ce le permiþi ºi celorlalþi

1431
01:10:54,325 --> 01:10:55,935
sa aibã lumea pe care ºi-o doresc.

1432
01:11:01,890 --> 01:11:03,707
Una din întrebãrile care mi se pun mereu

1433
01:11:04,588 --> 01:11:05,881
ºi care probabil cã este
ºi în mintea voastrã

1434
01:11:06,705 --> 01:11:09,338
este urmãtoarea:
"Dacã toþi folosesc Secretul,

1435
01:11:09,999 --> 01:11:12,188
ºi dacã toþi întrebuinteazã universul
ca pe un catalog de produse,

1436
01:11:12,453 --> 01:11:14,166
lucrurile nu vor ajunge sã se termine?

1437
01:11:14,512 --> 01:11:16,590
Nu se va repezi toatã lumea
sa ia aceleaºi lucruri?

1438
01:11:18,558 --> 01:11:20,572
Ceea ce este minunat
in legãtura cu marele secret

1439
01:11:21,681 --> 01:11:24,280
este ca lucrurile sunt din abundenta
pentru toatã lumea.

1440
01:11:25,339 --> 01:11:27,495
Contrariul e o minciuna

1441
01:11:27,545 --> 01:11:29,966
care acþioneazã ca un virus
asupra minþii omenirii.

1442
01:11:31,074 --> 01:11:32,279
Minciuna este ca

1443
01:11:32,497 --> 01:11:34,271
lucrurile bune nu sunt suficiente
pentru toatã lumea.

1444
01:11:34,736 --> 01:11:38,511
Exista lipsuri, exista limitari,
adica pur ºi simplu nu ajunge.

1445
01:11:39,451 --> 01:11:40,629
Aceasta minciuna

1446
01:11:40,872 --> 01:11:44,187
face ca oamenii sã trãiascã în frica,
lãcomie, sãrãcie,

1447
01:11:45,357 --> 01:11:48,921
iar gândurile legate de frica,
lãcomie, sãrãcie ºi lipsuri

1448
01:11:49,218 --> 01:11:51,312
devin propria lor experienþa.

1449
01:11:51,702 --> 01:11:54,040
Aºa încât lumea
trãieºte într-un coºmar.

1450
01:11:58,353 --> 01:11:59,516
Adevãrul este ca

1451
01:11:59,846 --> 01:12:01,749
lucrurile bune
sunt mai mult decât suficiente.

1452
01:12:02,047 --> 01:12:03,564
Exista idei creatoare din abundenta,

1453
01:12:04,268 --> 01:12:05,861
exista energie din abundenta,

1454
01:12:06,083 --> 01:12:07,503
exista dragoste din abundenta,

1455
01:12:07,705 --> 01:12:09,143
exista bucurie din abundenta.

1456
01:12:09,502 --> 01:12:12,610
Toate acestea vin dintr-o inteligenta

1457
01:12:12,942 --> 01:12:15,663
care este conºtienta
de natura sã infinita.

1458
01:12:20,748 --> 01:12:23,145
Fiecare mare învãþãtor
care a trãit pe planeta

1459
01:12:23,374 --> 01:12:26,162
ne-a spus ca viaþa
este fãcutã sã fie abundenta.

1460
01:12:26,954 --> 01:12:30,405
Exact în momentul în care avem impresia
ca resursele se împuþineazã,

1461
01:12:31,053 --> 01:12:33,160
gãsim noi resurse
pentru a ne atinge telul.

1462
01:12:34,051 --> 01:12:36,492
Aºa încât atunci când când spunem
ca trãim în lipsuri

1463
01:12:36,600 --> 01:12:40,182
asta se imtampla pentru cã nu deschidem ochii
minþii pentru a vedea ceea ce este în jurul nostru.

1464
01:12:40,253 --> 01:12:42,499
Dacã toatã lumea ar trai din plin

1465
01:12:42,861 --> 01:12:44,342
ºi s-ar îndrepta cãtre ceea ce îºi doreºte

1466
01:12:44,581 --> 01:12:46,228
nu s-ar bate pe aceleaºi lucruri.

1467
01:12:47,381 --> 01:12:48,972
Asta este frumuseþea.

1468
01:12:49,486 --> 01:12:51,143
Nu toþi ne dorim BMW-uri.

1469
01:12:51,738 --> 01:12:53,630
Nu toþi ne dorim aceeaºi persoana.

1470
01:12:54,068 --> 01:12:55,924
Nu toþi ne dorim aceleaºi experiente.

1471
01:12:56,333 --> 01:12:57,913
Nu toþi ne dorim aceleaºi haine.

1472
01:12:58,120 --> 01:12:59,365
Nu toþi vrem sã fim...

1473
01:12:59,807 --> 01:13:00,630
continuaþi voi.

1474
01:13:00,680 --> 01:13:02,127
Exista destul pentru toatã lumea.

1475
01:13:02,177 --> 01:13:03,445
Dacã crezi în aceastã idee,

1476
01:13:03,495 --> 01:13:04,327
poþi sã o vezi,

1477
01:13:04,377 --> 01:13:05,590
poþi sã acþionezi dinlauntru ei.

1478
01:13:05,909 --> 01:13:07,005
Þi se va revela.

1479
01:13:07,572 --> 01:13:08,584
Acesta este adevãrul.

1480
01:13:11,538 --> 01:13:14,257
Aºa ca lasa diversitatea realitãþii
sa te infioare,

1481
01:13:14,550 --> 01:13:15,854
in vreme ce alegi din ea

1482
01:13:16,193 --> 01:13:17,584
acele lucruri pe care le doreºti.

1483
01:13:18,024 --> 01:13:19,751
Atunci când îþi doreºti ceva,

1484
01:13:19,801 --> 01:13:21,478
gândeºte-te la acel ceva.

1485
01:13:21,679 --> 01:13:23,943
Gãseºte în tine locul
sentimentului corespunzãtor acelui ceva.

1486
01:13:24,162 --> 01:13:25,405
Priveºte lucrurile din interior.

1487
01:13:25,745 --> 01:13:26,867
Vorbeºte despre acel lucru
ºi scrie despre el.

1488
01:13:27,202 --> 01:13:28,041
Scrie un scenariu despre el.

1489
01:13:28,291 --> 01:13:30,434
Transforma-l în propria ta realitate,
devenind tu însuþi un ecou al ei.

1490
01:13:31,541 --> 01:13:33,978
Atunci când te loveºti de lucruri
pe care nu le doreºti,

1491
01:13:34,853 --> 01:13:36,232
nu vorbi despre ele.

1492
01:13:36,575 --> 01:13:37,779
Nu scrie despre ele.

1493
01:13:37,829 --> 01:13:39,549
Nu adera la grupuri
care lupta împotriva lor.

1494
01:13:39,599 --> 01:13:40,719
Nu te împotrivi lor.

1495
01:13:41,481 --> 01:13:42,674
Ignorã-le.

1496
01:13:42,931 --> 01:13:45,119
Retrage-þi atenþia de la lucrurile
pe care nu le doreºti,

1497
01:13:45,926 --> 01:13:47,809
in vreme ce îþi dedici atenþia,
nedivizatã,

1498
01:13:48,111 --> 01:13:49,371
lucrurilor pe care le doreºti.

1499
01:13:49,389 --> 01:13:53,234
Cea mai mare parte a conducãtorilor din trecut au
ratat înþelegerea unei mari pãrþi a Secretului -

1500
01:13:53,262 --> 01:13:55,464
partea care se refera
la împartasirea Secretului cu ceilalþi.

1501
01:13:55,987 --> 01:13:58,267
Trãim cea mai minunata perioada a istoriei.

1502
01:13:59,300 --> 01:14:00,658
Este pentru prima oarã când

1503
01:14:00,878 --> 01:14:03,745
avem cunoaºterea la îndemâna.

1504
01:14:16,800 --> 01:14:18,867
Când ne uitam în jurul nostru,
chiar ºi la trupul nostru,

1505
01:14:19,435 --> 01:14:21,394
ceea ce vedem este
doar vârful aisbergului.

1506
01:14:21,894 --> 01:14:23,072
Gândeºte-te la asta un moment.

1507
01:14:23,122 --> 01:14:24,575
Priveºte-þi propria mâna.

1508
01:14:25,505 --> 01:14:28,041
Pare solida, dar de fapt nu este aºa.

1509
01:14:28,691 --> 01:14:30,484
Dacã o observi la un microscop adecvat,

1510
01:14:31,036 --> 01:14:33,033
vezi o masa de energie care vibreazã.

1511
01:14:34,391 --> 01:14:36,459
Totul este construit în acelaºi fel,

1512
01:14:36,773 --> 01:14:38,181
fie cã este vorba de mâna ta, de ocean

1513
01:14:38,382 --> 01:14:39,408
sau de stele.

1514
01:14:39,618 --> 01:14:41,307
Totul este energie;

1515
01:14:42,112 --> 01:14:44,283
lasã-mã sã te ajut sã înþelegi un pic asta.

1516
01:14:45,360 --> 01:14:46,962
Exista, bineînþeles, Universul,

1517
01:14:47,788 --> 01:14:49,768
galaxia noastrã ºi planeta noastrã.

1518
01:14:50,520 --> 01:14:51,560
Apoi exista indivizii,

1519
01:14:51,610 --> 01:14:54,517
ºi în interiorul trupurilor sunt organele,

1520
01:14:55,543 --> 01:14:56,709
apoi celulele,

1521
01:14:57,799 --> 01:14:59,082
apoi moleculele,

1522
01:14:59,569 --> 01:15:00,585
apoi atomii

1523
01:15:01,443 --> 01:15:03,380
ºi în sfârºit energia.

1524
01:15:05,044 --> 01:15:07,294
Avem deci multe nivele de analizat.

1525
01:15:09,245 --> 01:15:11,181
Totul în univers este energie.

1526
01:15:12,914 --> 01:15:14,119
Nu conteazã în ce oraº locuieºti,

1527
01:15:14,358 --> 01:15:16,337
ceea ce conteazã este cã ai în corpul tau
suficienta putere potenþiala

1528
01:15:17,049 --> 01:15:18,873
pentru a ilumina întregul oraº
timp de o sãptãmânã.

1529
01:15:22,032 --> 01:15:24,285
Cei mai mulþi oameni se definesc
pornind de la acest trup,

1530
01:15:25,388 --> 01:15:26,907
insa tu nu te rezumi la un corp finit.

1531
01:15:27,248 --> 01:15:30,105
Tu eºti de fapt un câmp de energie.

1532
01:15:30,613 --> 01:15:32,199
Ceea ce ºtii despre energie
este urmãtorul lucru.

1533
01:15:32,591 --> 01:15:34,481
Mergi la un fizician specialist în cuantica
ºi întreabã-l:

1534
01:15:34,964 --> 01:15:36,278
"Cine creeazã lumea?"

1535
01:15:36,573 --> 01:15:37,606
Iar el va spune,

1536
01:15:37,656 --> 01:15:38,622
"Energia."

1537
01:15:38,845 --> 01:15:39,651
Ei bine, sã descriem energia.

1538
01:15:39,701 --> 01:15:41,313
În primul rând,
ea nu poate fi creata sau distrusã.

1539
01:15:41,363 --> 01:15:42,415
A existat dintotdeauna,

1540
01:15:42,465 --> 01:15:44,311
tot ceea ce a fost exista în continuare:

1541
01:15:45,490 --> 01:15:48,155
ia o forma, o pãstreazã o vreme
ºi apoi renunþa la forma.

1542
01:15:49,077 --> 01:15:49,878
Bine.

1543
01:15:50,086 --> 01:15:51,484
Mergi la un teolog ºi întreabã-l,

1544
01:15:52,374 --> 01:15:53,404
"Cine a creat Universul?"

1545
01:15:53,781 --> 01:15:54,797
El va spune, "Dumnezeu."

1546
01:15:55,149 --> 01:15:56,280
Bine, atunci descrie-l pe Dumnezeu.

1547
01:15:56,488 --> 01:15:57,381
Dumnezeu a existat dintotdeauna,

1548
01:15:57,733 --> 01:15:59,312
nu poate fi creat sau distrus.

1549
01:15:59,611 --> 01:16:01,344
El este tot ceea ce a fost,
tot ceea ce va fi,

1550
01:16:01,658 --> 01:16:03,531
luand forma, dainuind în forma
ºi renunþand la forma.

1551
01:16:03,937 --> 01:16:06,659
Vezi, este vorba de acelaºi lucru, exprimat
într-o terminologie diferitã.

1552
01:16:08,269 --> 01:16:10,833
Dacã tu crezi cã eºti doar
un pachet de carne ambulanþa,

1553
01:16:11,441 --> 01:16:12,326
gândeºte-te din nou.

1554
01:16:12,376 --> 01:16:13,507
Eºti o fiinþa spirituala,

1555
01:16:13,557 --> 01:16:16,505
eºti un câmp de energie,
acþionând într-un câmp de energie mai vast.

1556
01:16:18,115 --> 01:16:19,380
Toþi suntem în legãturã unii cu alþii.

1557
01:16:19,662 --> 01:16:21,453
Numai cã nu ne dãm seama de asta.

1558
01:16:21,503 --> 01:16:23,244
Nu exista un înãuntru ºi un în afarã.

1559
01:16:23,882 --> 01:16:26,941
Totul în Univers este interconectat;
totul este un singur câmp de energie.

1560
01:16:27,255 --> 01:16:29,129
Toþi suntem extensii ale Sursei de energie.

1561
01:16:29,420 --> 01:16:31,648
Existi în acest trup minunat,

1562
01:16:32,585 --> 01:16:34,319
insa trupul þi-a distras atenþia

1563
01:16:34,369 --> 01:16:36,053
de la ceea ce eºti tu cu adevãrat.

1564
01:16:38,116 --> 01:16:39,288
Tu eºti Sursa de energie...

1565
01:16:39,560 --> 01:16:40,740
Eºti o fiinþa eterna,

1566
01:16:40,950 --> 01:16:42,076
eºti forþa lui Dumnezeu.

1567
01:16:42,622 --> 01:16:44,384
Tu eºti ceea ce numeºti Dumnezeu.

1568
01:16:45,062 --> 01:16:48,063
Conform Scripturii, eºti imaginea
ºi asemãnarea lui Dumnezeu.

1569
01:16:49,266 --> 01:16:50,806
Putem spune cã suntem o modalitate

1570
01:16:51,022 --> 01:16:52,680
prin care Universul
devine conºtient de el însuºi.

1571
01:16:53,779 --> 01:16:54,950
Putem spune cã suntem

1572
01:16:55,226 --> 01:16:57,228
un câmp infinit de posibilitãþi.

1573
01:16:59,111 --> 01:17:00,326
Toate aceste afirmaþii sunt adevãrate.

1574
01:17:00,811 --> 01:17:02,818
Toate marile învãþãturi þi-au spus

1575
01:17:03,123 --> 01:17:05,502
ca ai fost creat dupã chipul
ºi asemãnarea unei surse creatoare.

1576
01:17:05,831 --> 01:17:08,503
Asta înseamnã cã ai potenþialul
ºi puterea lui Dumnezeu

1577
01:17:08,906 --> 01:17:10,595
de a-þi crea lumea cu adevãrat.

1578
01:17:13,235 --> 01:17:15,861
Poate cã ai ajuns la acest moment

1579
01:17:16,133 --> 01:17:17,331
minunat ºi demn de tine

1580
01:17:17,614 --> 01:17:18,828
sau poate cã nu.

1581
01:17:19,268 --> 01:17:20,939
Problema pe care þi-am pus-o
este urmãtoarea:

1582
01:17:21,207 --> 01:17:23,773
ceea ce ai obþinut în viaþã,
este ceea ce vrei,

1583
01:17:24,025 --> 01:17:26,207
este demn de tine?

1584
01:17:26,410 --> 01:17:27,616
Dacã nu este demn de tine,

1585
01:17:27,819 --> 01:17:30,082
când vei schimba aceasta situaþie?

1586
01:17:30,832 --> 01:17:32,259
Pentru cã ai puterea sã faci asta.

1587
01:17:33,195 --> 01:17:36,406
Toatã puterea vine dinãuntru ºi de
aceea o putem controla. R. Collies

1588
01:17:39,751 --> 01:17:42,203
Mulþi oameni se simt toatã viaþa victime

1589
01:17:42,468 --> 01:17:44,448
ºi arata cu degetul
cãtre evenimente trecute,

1590
01:17:44,855 --> 01:17:46,386
cãtre un tata abuziv

1591
01:17:46,659 --> 01:17:47,917
sau o familie disfuncþionalã.

1592
01:17:48,416 --> 01:17:50,077
Aº spune, într-o paranteza,

1593
01:17:50,605 --> 01:17:54,844
ca cei mai mulþi psihologi cred cã
85% dintre familii sunt disfuncþionale,

1594
01:17:55,258 --> 01:17:57,152
aºa încât, iatã cã nu eºti un caz izolat.

1595
01:17:58,122 --> 01:17:59,579
Pãrinþii mei erau alcoolici.

1596
01:17:59,815 --> 01:18:02,013
Tata mã bãtea, iar mama l-a pãrãsit
când aveam ºase ani.

1597
01:18:02,952 --> 01:18:05,559
Intre 13 ºi 18 ani am fãcut parte
din gastile de cartier.

1598
01:18:05,877 --> 01:18:08,813
Am suferit un accident grav de motocicleta.

1599
01:18:09,295 --> 01:18:12,031
La un moment dat,
eram vagabond în Dallas.

1600
01:18:13,023 --> 01:18:15,820
Am trãit în sãrãcie timp
de 15 ani în Houston.

1601
01:18:16,076 --> 01:18:18,204
În copilãrie am avut probleme cu învãþãtura

1602
01:18:18,753 --> 01:18:20,333
ºi am fost considerat retardat.

1603
01:18:20,851 --> 01:18:23,172
Mi s-a spus cã nu voi citi,
scrie sau comunica niciodatã,

1604
01:18:23,929 --> 01:18:25,251
ca nu voi ajunge nimic în viaþã.

1605
01:18:25,567 --> 01:18:27,572
Asta este, mai mult sau mai puþin,
povestea oricui.

1606
01:18:28,301 --> 01:18:30,164
Aºa ca am replicat, "ªi ce-i cu asta?'

1607
01:18:30,633 --> 01:18:33,566
Adevãratul "ce" este ce vei face tu acum?

1608
01:18:34,066 --> 01:18:35,301
Ce alegi acum?

1609
01:18:35,350 --> 01:18:38,134
Pentru cã poþi, la fel de bine, sã te
concentrezi asupra lucrurilor negative,

1610
01:18:38,158 --> 01:18:39,128
sau sã te concentrezi
asupra a ceea ce îþi doreºti.

1611
01:18:39,456 --> 01:18:40,794
Când oamenii încep sã se concentreze
asupra a ceea ce îºi doresc,

1612
01:18:41,117 --> 01:18:42,869
ceea ce nu-ºi doresc se retrage.

1613
01:18:43,340 --> 01:18:44,629
Pe mãsura ce o parte câºtiga teren,

1614
01:18:44,847 --> 01:18:46,221
cealaltã parte dispare.

1615
01:18:48,145 --> 01:18:49,772
Vrem ca tu sã ajungi în locul

1616
01:18:50,116 --> 01:18:51,470
in care sã-þi deschizi gândirea,

1617
01:18:51,520 --> 01:18:54,304
unde sã-þi ghidezi gândurile cãtre un scop,

1618
01:18:54,552 --> 01:18:57,023
unde sã fii creatorul
propriei tale experiente.

1619
01:18:57,303 --> 01:18:58,978
Pentru cã tu eºti managerul
propriilor tale gânduri.

1620
01:19:01,889 --> 01:19:04,735
Partea frumoasa a legii atracþiei

1621
01:19:05,522 --> 01:19:06,993
este cã poþi începe sã o aplici oricând.

1622
01:19:07,774 --> 01:19:09,666
Poþi începe sã gândesti

1623
01:19:10,492 --> 01:19:11,928
cu adevãrat

1624
01:19:12,242 --> 01:19:14,445
ºi poþi începe sã generezi
in propria ta fiinþa

1625
01:19:14,688 --> 01:19:16,950
un sentiment de armonie ºi fericire.

1626
01:19:17,386 --> 01:19:19,917
Legea atracþiei îþi va rãspunde.

1627
01:19:20,447 --> 01:19:22,420
Aºa ca vei începe sã ai alte convingeri,

1628
01:19:22,625 --> 01:19:25,416
cum este convingerea
ca Universul înseamnã abundenta.

1629
01:19:25,466 --> 01:19:26,524
Sau convingerea

1630
01:19:26,807 --> 01:19:27,811
ca totul îþi merge bine.

1631
01:19:27,917 --> 01:19:28,954
Sau convingerea

1632
01:19:29,004 --> 01:19:30,753
ca nu îmbãtrãneºti, ci intinereºti.

1633
01:19:32,140 --> 01:19:33,794
Poþi sã faci toate aceste lucruri

1634
01:19:34,220 --> 01:19:35,968
folosind legea atracþiei.

1635
01:19:37,062 --> 01:19:40,796
Astfel te poþi elibera
de modelele ereditare,

1636
01:19:41,779 --> 01:19:43,089
de cutumele culturale,

1637
01:19:43,689 --> 01:19:45,170
de convingerile sociale

1638
01:19:45,748 --> 01:19:47,325
ºi sã-þi dovedeºti odatã pentru totdeauna

1639
01:19:47,544 --> 01:19:48,840
cã puterea din interiorul tau

1640
01:19:49,149 --> 01:19:50,771
este mai mare decât puterea din afara ta.

1641
01:19:52,585 --> 01:19:54,959
Unii dintre voi, probabil, va gândiþi,
"Toate acestea sunt minunate,

1642
01:19:57,015 --> 01:19:58,639
insa eu nu le pot pune în practica", sau,

1643
01:19:58,869 --> 01:20:01,455
"Ea nu mã va lasa
niciodatã sã fac asta", sau

1644
01:20:01,493 --> 01:20:03,548
"El nu mã va lasa niciodatã
sa fac asta", sau,

1645
01:20:03,953 --> 01:20:05,999
"Nu am suficienti bani sã fac asta", sau

1646
01:20:06,360 --> 01:20:08,400
"Nu sunt suficient de
puternic sã fac asta", sau,

1647
01:20:08,422 --> 01:20:10,058
"Nu sunt suficient de
bogat sã fac asta", sau

1648
01:20:10,068 --> 01:20:12,864
"Nu sunt, nu sunt, nu sunt, nu sunt!"

1649
01:20:13,271 --> 01:20:15,428
Fiecare "nu sunt" este o creaþie.

1650
01:20:17,313 --> 01:20:20,679
Fie ca gândeºti cã poþi, fie ca gândesti
cã nu poþi, oricum ai dreptate.- H. Ford

1651
01:20:23,538 --> 01:20:25,360
Exista oare o limita în acest sens?
Nici vorbã.

1652
01:20:26,367 --> 01:20:28,236
Suntem fiinþe nelimitate.

1653
01:20:29,071 --> 01:20:30,690
Pentru noi nu exista opreliºti.

1654
01:20:30,912 --> 01:20:33,559
Potenþialul, talentele, darurile ºi puterea

1655
01:20:33,609 --> 01:20:36,207
din fiecare individ de pe aceasta planeta

1656
01:20:36,603 --> 01:20:38,149
sunt nelimitate.

1657
01:20:47,755 --> 01:20:49,772
Nu exista un catastif în cer

1658
01:20:51,009 --> 01:20:54,497
in care Dumnezeu a scris
ceea ce îþi este destinat,

1659
01:20:54,729 --> 01:20:56,855
misiunea ta în viaþã.

1660
01:20:57,545 --> 01:20:59,685
Nu exista catastif în cer care sã spunã,

1661
01:21:00,819 --> 01:21:02,291
"Donald Walsch,

1662
01:21:03,103 --> 01:21:04,850
bãiat drãguþ,

1663
01:21:06,069 --> 01:21:08,449
care a trãit în prima parte a secolului 21

1664
01:21:09,052 --> 01:21:10,509
ºi care,.

1665
01:21:11,536 --> 01:21:13,148
Acolo este un spaþiu liber, sã ºtii.

1666
01:21:13,821 --> 01:21:16,844
Dacã te gândeºti ca ceea ce trebuie sã faci
pentru a înþelege

1667
01:21:17,376 --> 01:21:18,627
rostul tãu pe pãmânt

1668
01:21:19,017 --> 01:21:20,269
este sã gãseºti acel catastif

1669
01:21:20,494 --> 01:21:22,010
ºi sã afli ce a plãnuit Dumnezeu cu tine,

1670
01:21:22,408 --> 01:21:25,127
ei bine, afla ca acel catastif nu exista.

1671
01:21:26,056 --> 01:21:28,082
Aºa încât scopul tau
este acela care spui tu cã este,

1672
01:21:29,068 --> 01:21:30,759
iar misiunea ta este misiunea
pe care þi-o dai singur.

1673
01:21:32,945 --> 01:21:36,054
Viaþa ta va fi ceea ce tu vei face din ea,

1674
01:21:37,208 --> 01:21:39,617
ºi nimeni nu o va judeca,
nici acum nici în eternitate.

1675
01:21:40,239 --> 01:21:42,100
Mi-au trebuit o mulþime de ani
pentru a înþelege asta,

1676
01:21:42,150 --> 01:21:44,005
pentru cã am crescut cu ideea ca

1677
01:21:44,055 --> 01:21:46,491
m-am nãscut pentru a face ceva anume,

1678
01:21:46,777 --> 01:21:47,859
ºi dacã nu voi fi fãcut asta,

1679
01:21:48,077 --> 01:21:50,001
Dumnezeu nu va fi fost mulþumit de mine.

1680
01:21:51,357 --> 01:21:53,851
Acum, când am înþeles cã scopul meu

1681
01:21:54,058 --> 01:21:55,654
este sã simt ºi sã trãiesc bucuria,

1682
01:21:55,909 --> 01:21:59,369
am început sã fac numai
lucrurile care îmi aduc bucurie.

1683
01:22:00,306 --> 01:22:02,398
Este o vorba care spune,

1684
01:22:02,648 --> 01:22:04,073
"Dacã nu te distrezi fãcând un lucru,
nu-l mai face."

1685
01:22:04,680 --> 01:22:07,077
Bucurie, dragoste, libertate,

1686
01:22:08,041 --> 01:22:09,339
fericire, ras.

1687
01:22:10,103 --> 01:22:11,283
Asta este totul.

1688
01:22:11,855 --> 01:22:14,440
Dacã simþi bucurie

1689
01:22:14,951 --> 01:22:18,066
dupã o orã de concentrare ºi meditãþie,
atunci mediteazã.

1690
01:22:19,531 --> 01:22:21,121
Dacã simþi bucurie
mâncând un sandwich cu salam,

1691
01:22:21,551 --> 01:22:22,940
atunci mãnâncã sandwich-uri cu salam.

1692
01:22:23,326 --> 01:22:24,719
Atunci când am grija de pisica mea,
simt bucurie,

1693
01:22:24,926 --> 01:22:26,063
atunci când mã plimb în natura,
simt bucurie.

1694
01:22:26,473 --> 01:22:29,184
Aºa ca îmi doresc sã rãmân mereu
in aceasta stare.

1695
01:22:30,129 --> 01:22:31,043
Ca sã fac asta,

1696
01:22:31,093 --> 01:22:32,905
trebuie doar sã-mi conturez
ideea a ceea ce vreau

1697
01:22:33,565 --> 01:22:35,467
ºi ea se va manifesta.

1698
01:22:35,725 --> 01:22:39,251
Reþeta succesului este fericirea interioarã.

1699
01:22:40,628 --> 01:22:43,954
Orice te face sã te simþi bine
atrage dupã sine ºi mai multã bucurie.

1700
01:22:45,534 --> 01:22:46,955
Acum urmãreºti acest film.

1701
01:22:47,321 --> 01:22:49,771
Tu eºti cel care l-ai adus în viaþa ta

1702
01:22:50,493 --> 01:22:54,070
ºi tu eºti cel care
hotãrãºti dacã îl vei folosi.

1703
01:22:54,947 --> 01:22:57,120
Dacã te face sã te simþi bine,
e în ordine,

1704
01:22:57,640 --> 01:22:59,539
dacã nu te face sã te simþi bine,
lasã-l deoparte.

1705
01:22:59,572 --> 01:23:02,857
Gãseºte ceva care sã te facã sã te simþi
bine, care sã se armonizeze cu inima ta.

1706
01:23:04,008 --> 01:23:05,640
Urmeazã-þi fericirea

1707
01:23:05,841 --> 01:23:08,958
ºi universul îþi va deschide uºi acolo unde
erau doar ziduri. - J. Campbell

1708
01:23:08,990 --> 01:23:10,944
Joseph Campbell avea o vorba:
"Urmeazã-þi fericirea."

1709
01:23:11,303 --> 01:23:13,880
Acestea sunt cele mai pline de sens cuvinte
pe care le-a rostit vreodatã un om...

1710
01:23:15,759 --> 01:23:17,370
Dacã îþi urmezi fericirea,

1711
01:23:17,787 --> 01:23:18,808
urmezi calea

1712
01:23:19,026 --> 01:23:22,163
cãtre abundenata
ºi bunãstare pe toate planurile.

1713
01:23:23,929 --> 01:23:25,763
Bucurã-te de viaþa împreunã cu noi.

1714
01:23:25,998 --> 01:23:27,650
Pentru cã viaþa este extraordinara.

1715
01:23:28,085 --> 01:23:29,558
Este o cãlãtorie minunata.

1716
01:23:30,326 --> 01:23:32,042
Astfel vei trãi o realitate diferitã,

1717
01:23:32,403 --> 01:23:33,550
o viaþã diferitã.

1718
01:23:33,874 --> 01:23:35,576
Oamenii te vor privi ºi vor spune:

1719
01:23:36,425 --> 01:23:38,267
"Cu ce eºti tu diferit fata de mine?"

1720
01:23:39,432 --> 01:23:40,864
Ei bine, singura diferenþa

1721
01:23:41,608 --> 01:23:44,223
este ca tu aplici Secretul.

1722
01:23:44,665 --> 01:23:47,233
Atunci vei putea sã faci ºi sã ai lucruri

1723
01:23:47,498 --> 01:23:49,229
despre care ceilalþi au spus
cã este imposibil

1724
01:23:49,465 --> 01:23:50,780
sa le faci ºi sã le ai.

1725
01:23:50,830 --> 01:23:53,880
Vei intra cu adevãrat
într-o nouã era a existenþei.

1726
01:23:54,185 --> 01:23:56,554
Este era în care ultima frontiera
nu este spaþiul,

1727
01:23:58,468 --> 01:23:59,608
aºa cum se spune în Star Trek,

1728
01:24:00,224 --> 01:24:02,159
ci mintea.

1729
01:24:03,662 --> 01:24:06,047
Vãd viitorul unui potenþial nesfârºit.

1730
01:24:06,657 --> 01:24:08,126
Posibilitaþi nesfârºite.

1731
01:24:09,150 --> 01:24:12,416
Þine minte cã noi folosim cel mult 5%
din potenþialul minþii umane.

1732
01:24:14,487 --> 01:24:17,960
Pentru a ajunge la 100%,
trebuie sã ne educam.

1733
01:24:18,506 --> 01:24:20,601
Imagineazã-þi o lume în care oamenii

1734
01:24:20,831 --> 01:24:23,090
ºi-ar folosi întregul potenþial
mental ºi emoþional.

1735
01:24:23,908 --> 01:24:25,159
Am putea ajunge oriunde.

1736
01:24:25,362 --> 01:24:26,699
Am putea face orice.

1737
01:24:26,978 --> 01:24:28,072
Construi orice.

1738
01:24:28,649 --> 01:24:30,466
Vizualizeazã-te împreunã cu ceea ce doreºti.

1739
01:24:31,555 --> 01:24:33,088
Toate cãrþile religioase ne spun asta.

1740
01:24:33,680 --> 01:24:34,935
Toate marile cãrþi de filosofie.

1741
01:24:35,748 --> 01:24:36,899
Toþi marii conducãtori.

1742
01:24:37,867 --> 01:24:39,603
Toate avatarurile
care s-au perindat pe pãmânt.

1743
01:24:39,966 --> 01:24:41,453
Studiazã-i pe înþelepþi.

1744
01:24:42,448 --> 01:24:44,814
Mulþi dintre ei
þi-au fost prezentaþi în acest film.

1745
01:24:46,870 --> 01:24:47,735
ªtii ceva?

1746
01:24:47,964 --> 01:24:49,063
Ei au înþeles Secretul.

1747
01:24:52,596 --> 01:24:53,932
Acum îl înþelegi ºi tu.

1748
01:24:54,458 --> 01:24:56,648
Cu cât îl foloseºti mai mult,
cu atât îl vei înþelege mai bine.

1749
01:24:59,726 --> 01:25:03,912
Poate ai sentimentul ca þi-ar fi fost
mai uºor sã înþelegi aceste cuvinte

1750
01:25:06,285 --> 01:25:09,364
dacã le-ai fi auzit
din prima ta zi de viaþa pe pãmânt.

1751
01:25:10,794 --> 01:25:12,199
Dacã þi-am fi vorbit

1752
01:25:12,822 --> 01:25:14,513
in prima ta zi de viaþa,

1753
01:25:15,599 --> 01:25:16,520
þi-am fi spus,

1754
01:25:17,070 --> 01:25:18,435
"Bine ai venit pe planeta Pãmânt.

1755
01:25:24,532 --> 01:25:28,211
Aici nu este nimic pe care sã nu-l poþi face
sau sã nu-l poþi avea.

1756
01:25:29,436 --> 01:25:31,791
Eºti un creator minunat,

1757
01:25:32,296 --> 01:25:37,058
ºi eºti aici datoritã
dorinþei tale puternice de a fi aici."

1758
01:25:38,807 --> 01:25:40,205
Mergi înainte,

1759
01:25:40,452 --> 01:25:42,594
gândindu-te la ceea ce îþi doreºti,

1760
01:25:42,948 --> 01:25:45,996
atragând experiente care sã te ajute
sa hotãrãºti ceea ce îþi doreºti,

1761
01:25:46,809 --> 01:25:49,950
iar, odatã ce te-ai decis,
gândeºte-te numai la asta.

1762
01:25:52,053 --> 01:25:55,442
Cea mai mare parte a timpului
þi-o vei petrece adunând date

1763
01:25:56,016 --> 01:25:59,394
care sã te ajute sã hotãrãºti
ceea ce îþi doreºti cu adevãrat.

1764
01:26:00,815 --> 01:26:02,151
Însã adevãrata ta treaba

1765
01:26:02,627 --> 01:26:05,884
este sã hotãrãºti ceea ce doreºti ºi apoi
sa te concentrezi asupra acelui lucru.

1766
01:26:06,939 --> 01:26:08,693
Pentru cã prin concentrarea aceasta

1767
01:26:09,533 --> 01:26:11,364
vei atrage lucrul dorit.

1768
01:26:12,003 --> 01:26:13,460
Acesta este procesul de creaþie.

1769
01:26:15,149 --> 01:26:17,071
Cred cã eºti magnific.

1770
01:26:17,745 --> 01:26:19,489
Ca ai în tine ceva magnific.

1771
01:26:20,571 --> 01:26:22,731
Nu conteazã
ce þi s-a întâmplat în viaþã.

1772
01:26:23,336 --> 01:26:25,334
Nu conteazã
cat de tânãr sau cât de bãtrân

1773
01:26:25,568 --> 01:26:26,841
crezi cã eºti.

1774
01:26:28,163 --> 01:26:30,320
În clipa în care începi
sa gândeºti aºa cum trebuie,

1775
01:26:30,837 --> 01:26:31,995
ceva din tine,

1776
01:26:32,428 --> 01:26:34,388
puterea din tine se va dovedi
mai mare decât lumea întreagã.

1777
01:26:35,232 --> 01:26:36,584
Va începe sã se manifeste.

1778
01:26:37,256 --> 01:26:38,735
Îþi va conduce viaþa.

1779
01:26:39,261 --> 01:26:40,388
Te va hrãni,

1780
01:26:40,699 --> 01:26:42,085
te va cãlãuzi, te va proteja.

1781
01:26:43,086 --> 01:26:44,382
Te va direcþiona.

1782
01:26:44,717 --> 01:26:46,605
Îþi va susþine existenþa,

1783
01:26:47,359 --> 01:26:49,203
dacã o lasi.

1784
01:26:50,480 --> 01:26:52,790
Sunt sigur de asta.

1785
01:27:30,455 --> 01:27:34,240
BUCURA- TE DE VIATA.

1786
01:29:13,169 --> 01:29:14,421
Primeºte aceste lucruri cu inima deschisã.

1787
01:29:14,679 --> 01:29:15,542
Bucurã-te de ele.

1788
01:29:15,749 --> 01:29:17,257
Nu trebuie sã faci nimic din obligaþie.

1789
01:29:17,677 --> 01:29:20,460
Fã numai ceea ce vrei sã faci.
3 comentarii:

cata spunea...

The Secret - un film foarte comentat! Trebuie sa recunoastem ca a starnit interesul multor oameni. Parerile legate de acest film sunt multe si diferite insa indiferent care ar fi acestea cu totii avem dreptate!

A apatut si cartea The Secret:
http://fisierulmeu.ro/2116NTARFZ9N/Cartea-The-Secret-rar.html

p.s: Frumos blog!
Succes!

Miscu spunea...

Secret, filmu care pe mine ma schimbat, ma ajutat sa in-teleg " Ca orice ce siar propune omul el poate asta sa obtina",ca viata este fenomenala si trebuie sa o traim ca sa ne placa, o viata avem si nu trebuie sa o irosim pe lucrui ca nu ne vor face fericiti...,imi iubesc viata si o fac in asa fel ca sa fie plina de fericire,bucurii...

Catalin iordache spunea...

O emisiune pe aceasta tema – http://idezvoltarepersonala.blogspot.com/2011/04/film-secret-legea-atractiei.html